Rhif 16. EBRILL, 1901. Cyfll. 3*1 PERL Y PLANT. 1>AN OLYGIAETH Y PARCH. GANON CAMBER-WILLIAMS, M.A., Caerfyrddin. CYNWYSIAL>. Fgi.wys y Priordy, Aberhonddu (gyda Darlun) GWRON BACH FfYDDI.ON t'W FAM Cynhebrwng y Frenhines Grawys David Wynne (gyda Darlun).. Y Llyfr Gweddì, 103. Y Beibl Tôn—' Dioddefaint' Cloc Phyi.ip, ioó. Perlau yn Affrica Ystoriau am Geffyi. (gyda Darlun) How ro be a-Lady, iio. Emyn y Mis Fredi a'i Farcutan (gyda Darlun) ... Hanes vk Eglwys i'r Pi.ant .. .. Dari.uniau o'r Egi.wys .. .. LOUGH NeAGH, I19. DYDDANION Colli'r Babi (gyda Darluniau) Y Catecism, 125. j ^MPerlau y 'Perl' .. Y Gystadi.eua.kth, 'ivji Llîthiau Priodol am y ìMis Barddoniarth .. .. .. .. 98, 107, Tudal. 97 99 100 102 104 105 107 108 112 114 "5 117 120 121 126 128 oq, 118 126 PRIS CEINIOG. Xlanbeör: ité ARGRAFFWYD GAN GWMNI Y WASG EGLWySlG GYMREIG, CYF. Vt 1~____,____________.________________________________-£-