Skip to main content

Cyfhol XI.—Rhif 3.] [Pris 6c. Trwy y Post, 70. CYLCHGRAWN /^YFYRWYR Y BALA. (BALA STUDENTS' MAGAZINE). Tymor yr Haf, 1910. CYNNWYS : The Forward Movement . 97 Nos . 101 Divine Justiee—Its Functions 10.' Proriad ..... 104 Trem ar sefyllfa Addysg vn Nghymru ar ddechreu ) Bedwaredd Ganrif ar bymtheg . 105 Syr John Wynn 0 Wydir 11.? Robert Louis Stevenson 121 Fy Ffrynd Bychan ^33 Nature Notes . J34 Church Union 136 Social SeiYÌee l37 From the Colleges 138 O'r Gadair. *39 Sundries 141 Answers ..... 142 Books ...... 142 Additions to the Library since June, 1909 . 143 Y BALA: Argraffwyd gan Davies ac Evans, Berwyn btreet.