Skip to main content

Cyfrol XI.—Rhif I.] [Pris 6c. Trwy y Post, 70. CYLCHGRAWN Ayfyrwyr Y BALA. (BALA STUDENTS' MAGAZINE). TYMOR Y GAEAF, 1909. CYNNWYS : Telynegion y Nilus Letter from a Missionary Shôn Abwd yn Codi'r Angor 13 The Librarian's Letter 23 Poem .... 29 "Y Pisin Deuswllt" - 30 Y Ffordd Lydan 34 Myn'd i'r Bala 35 "Socialism and the Social Movement" 40 Pren y Bywyd 42 From the Colleges - - 43 Cymdeithas Llen a Chân a Dadl y Myfyrwyr 44 O'r Gadair - 44 Whispers .... 46 Answers to Correspondents 47 List of Students 48 Y BALA : Argraffwyd gan Davies ac Evans, Swyddfa'r " Seren" Berwyn Street.