Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

PrisI [4|c YR --:';■ '-"Sp-ííí A T II U t W * SEF' |gylchgrawn lleenyddol, crefyddol, dirwestol, &c. ^TÜ^ - •;_;■-■'. - ~ :• "S6 BWRIEDIR ADDURNO ÜN O EIN RHIFYNAU ¥N FUAN A DARLUNLEN HARDD O'R PARCHEDIG MR. SHERMAN, LLUNDAIN. Cyf. VI.] MEHEFIN, 1841. [Rhif. LXV. CYNWYSJAD. BUCHEDDIAETH. Cofiant am Margaret Hughes, gwraig John Hughes, Crydd, Caernarfon............... 121 Hanes Mr. D. Rees, Brynmar- tyn, Llandeilo............ 122 DUWINYDDIAETH. Eglurhâd ar ranau o'r Ysgrytb- yrau Santaidd............ 122 Dainau dethoiedig.........,. 123 Y blodeuyn g-wywedig........ 124 Ffraeth ddywediadau......... 125 Am ddarllen llyfrau.......... 125 Amry wion.................. 125 Y trysor a'r galon............ 126 YrystyriaethobresenoldebDuw 127 Twyll pechod............... 127 LLEENYDDIAETH. Darlith ar ddyddiau yr wyth- nos...................... 127 DIRWESTIAETH. Dirwest yn Mynydd Seion.... 129 Tystiolaeth Baron Gurney am effeithiau meddwdod....... 130 A yspeilia dyn Dduw?........ 131 Cylcbwyl Gwent a Morganwg, yn Merthyr Tydfil......... 131 AMRYWIAETH. Nodiadau ar Lythyr y Parch. L. Edwards.............. 131 Sylwadau ar ysgrifau Henadur, "Rhybyddiwr, a Briglwyd-----13i Cyfarfod misol Talgarth...... 139 Crynodeb o Rifedi, Graddau, a Llafur Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd yn Sir Drefaìdwyn............ 140 Y Deed yn dal ei thrin a'i throi heb waethygu............. 141 Cofnodau Cymdeithasfay Dref- newydd.................. 142 LLANIDLOES : A GYBOEDDWYD AC Ä WERTHIR GAN H. GWALCHMAI. AC A WERTHIR GAN LYFR-WERTHWYR Y DYWYSOGAETH YN GYFFREDINOL. Jones.Argraffydd,] [Llanidloes. H!§§« • -—:' - -^