Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

" *>■ YR ATÌIl'iLẂ. íÄlìp. 58.] "HYDREF, 1840. [Cyf. V. DUWINÌDBIAE^ *-f fif DUyLEDSWYDD I 0 GÝFRAN17 YN HAEÌÍÓNUS AT ACHOSlON CREFYDDOL YN CAEL Ef CHYMHELL. íParliâd tudal. 196.; Solomon dan ddwyfol ddylanwgd a ddywed, "Anrhydedda yr Argîwydd á'th gyfoetb ac â'r peth penaf o'th holl ffrwyth: felly y llenwir dý ysguboriau â^digonol- deb, a'th win-wyryfo'edd a dorant gan win Jèwydd,^ Dlar. üu 9/10. GàllTod byn yn "'ýma.çlroiîtd hynod gari" lawer glywed am anrhydeddu yr Argìwydd á'u cyfoeth. Wrth hyri y deallir, ei ogoneddu ynddynt, trẃy neijlduorhan o honynt tuag at hel- aethu ei Ja/irhydedd a'i enw. Ac ni an- lìghofia'Ẅu'ẁ.ib^d yn ripd yti y byd hwn, ac yn mhetbaù y:byd hwn, y rhai a wnant felly: canys y mae yma addewidion gael üenwi yr •'ysguberiau :"—nid dy byrsau ; nid i'w trysori a*Ẁ pentyru, ond i'w defn- yddio. Y*rljaé jgan dduwioldeb addewid o'r bywyd sydd yr awr hon, yn gystal a'r hwn a fyrld, 1 Tim. îv. 8. Camgymeriad mawr y w tybied y gwna rhbddi ein din- ystrio, a'n gwneydyn dylawd; na, rhoddi ianrhydedd Duw a'n gwnayn gyfoethog. Ar yr ammod iddynt hwy adeiladuy tỳ yr oedd Duw yn bendithio Israel. "O'r dydd bwnw allan y -bendithiaf chwi," Hag. iH 19. Ar yrammod o wneyd teis -•en i Avr Duw yr oedd olew a blawd y weddw i barhau, 1 Breni«cvii. 13. Add- awodd Duw, os dygent hwy y degwm i',r trysordy, fel y byddai bwyd yn ei dý, yr agcrai yntau ffenestri y néfoedd i wlawio bendith, fel na byddo digon o le i'w der- 4>yn, Mal. iii. 10. Ac fel pe bnasent yn ei arrfnieu, y maeyn rhoi her iddynt, "Prof- wch fi yn hyn, medd yr Árglyydd." Os ydych yn ammeu fy addewid, gwnewch brawf o'm ffyddlondeb. Y mae ŵgor ffeiiest^i yìjèfoedd, yn ymadrodd çymhar- iaethol, i arwyddo llawnder, 2 Bren<vii. 2.* l'r dyben i wlawio dylif ar y ddaear, feagorwyd ffenejitri y nefoedd (Gen. viii. 11); ond dyma ffordd i gael äylif o fen» dithion. Addawodd Duw na wlaẃía dylif dwfr ar y ddaear mwy ; ond addaw- ~.----------------_-------|jj£--------------»J-------- *B«nrỳàr y llÄr,a«lke Ŵi Hb. p, 35-3T. ■ Sl_ rv - t . | odd ddylif o fendithion ar yr ammod o gofio ei achos :*-" dygwch y degwm" yw yr ammod ; " a tni a wlawiaf" yw yr addewid. Aellwch chwigreduyr addew- id hon ? Onid" jẁv plant y byd îiwn yn llawenhau o gael rhoddi benthyglle y cëír Hòg da a sicr?-:. Mae Duw wedi addaw talu y llôg am bob cwpanaid o ddwfr öef a roir er lles eì achos ef,—y llòg yma yn gan cymaiöt, a'r corph yn y byd àrall yn fywyd tragwyddol, Mat.. çix,,,29. Mae Duw wedi rhoì ei air y tâlyr/bl, abos nÿd ydych yn haelionus, yr ydych ya ah- nghredu addewid Duw. Darllen'ais am iasnachwr cyfoethog wedi iddo golîi gwerth pymfheg^cant o bunnau trwy lpng-ddrýíl- iad, iddö orcliymyn i'w ysgrifenydd ranu " can punt rhwng gweinidogion tylodiori^ac ereili: gan chwanegu,os pédd ei olud yn uiynedo fesur y p^rmtheg^nt ír. unwaiín, etobod ynẅyd sicrhau <thyw gyfran o horio, eyniddo fyned i gyd. -?•-- iíte-* 4. Mae byrdra amser yn annoyaìth i brynu yr amser at y gwaith hwn. ' ■ « Pe byddech yn sicr y caech oes Methifi- salem, ni byddaiyn ormodi fywyu ddefu- yddiol. Gall fod rha» yn cyfrif er's pa faint o amser ÿ maent gyda'* achòs, a pha fitint'y röaëht wedi ejçýfránu, yn ol hyn a hỳn .rchwarter, mis, nèu wythnos: ond coftà y gall Duẃ heddyw roddi diwedd ar dy gyfrif; ac, ai oni chlywi ei lais yn dywedyd yn awr wrthyt, " DyrogyfrîfoVth oruchwyliaeth ?" Luc xvi. 1 — 3. "Ond nid oes rnr sydd genyt i gyfranu. Beth? faint?—un flwyddyn, un chwarter, un mis.tin^wythnos eto ; na. heddyw y rhoi y ►bunt, y gorŵ, y swllt, neu y geiniog olaf fdrysorfa y cysegr. Mae llawer ün oedd yn y cyfleusdra i roi fis yn ol, heb fod ar gael yn awr i ddarllen hwn, a llawer a* allant gael yfỳöei ddarllen hwn a fydd- ant yn eu b^dâau erhyn mis eto! Gan hyny, oa ydyjn am wneuthur%hywbeth áeffrown ar frys ati. Byddwn «red,i my' ncd oddi ar y maes yn fuan iaẃn, a'n gwell ni wedi cymeryd ein ile: ond ein