Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

A W; JYHOEDDIAD LLEENYDDOL, CREFYDDOL,| DIRWESTOL, &C. \ m- Cyf, V.] AWST, l«40i [Rhif. LVI. "Jcy-J^°1-T =»—'-■yffTrfT CYNWYSIAD. DUWINYDDIAETH. Y ddyledswydd o gyfranu yn haelionus* at achosion cref- yddol yn cael ei chymhell.. Yr enaid.................... Braslun o bregeth............ Esgyniad Crist.............. Dymuniad pechadur edifeiriol.. DIRWESTIAETH. Dirwest.................... Cyfaifod blynyddo! y Gym- deithas Ddirwestol yn Llun- dain..................... Y bedwareddGylchwyl yn Car- narfon......-............. Grwyl Ddirwestol Pontfaen, Mor- ganwg.................... Gwyl Ddirwestol Aberafon.... Gwyl Ddirwestol St Ffagans-, ger Caerdydd.............. Gwahoddiad at Ddirwest....... 169 173 174 175 175 Ì75 178 17S 180 181 181 182 AMRYWIAETH. Am ffynnonellau dedwyddwch dynawl, a'rammodaugofynol i'w gynal................ 182 Myfyrdodau ger llaw y nant... 183 Cynadledd dau o'r gloch Cyman- faDinbych.........,....... 185 Hanesion Cenadol............ 186 HanesCymreigyddion Caerludd 188 Dyddiau ded wy dd...;........ 189 Ad-agoriad addoldy y Trefn- yddion, yn ninas Powys, swydd Forganwg.......... 189 Cyfaifod misol CapeJ Seion, Morganwg................ 190 Yr Esboniedydd Hanesiol......190 Angladd Robert Smith, Ysw... 191 Marwolaeth ddiweddar........ 192 BARDDONIAETH. Galareb ar farwolaeth Mr. John Thomas, (Ieuan Glan Mech- les,) Wyddgrug............ 192 LLANIDLOES: A GYHOEDDIR DAN OLYGIAD H. GWALCHMAI; AC AR WERTH GAN LYFR-WERTHWYR Y DYWYSOGAETH YN GYFFREDJNOL, Jones, Argraff/dd,] [Llanidloes.