Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

HäftT© DUWINYDDIAETH. Am beîson a gwaith vr Ysbryd Glân............*......... 97 Dywediadau är Edifeirwch..... 101 Santeiddhâd................. 102 Darnati detholedig............ 102 Arglwydcl, cy,mhorth fì........ 104 LLEENYDDIAETH. Llysieuwriaeth .............. 104 Atn fiynnoueìJau riedwyddwch dynawl, a'rammodau gofynol i'w gynal................... 105 Defnyddioldeb eithvn......... 106 Am anadliad pibeilau awyr..... 107 DIRWESTIAETH. Diwygiad crefyddol, a iiwydd- iant Dirwestíaeth........... 108 Gochelion yo erbyn cymeryd dar- lynciadan o wirodydd poetb- jon....................... 110 Y Gymdeithas er amddiffyn a lledaenu egwyddorion Dir- west, &c.................... 111 Dirwesí yn yr Iwerddon.....,. 111 PenniIIîon dírwestol, i'w canu ar y dòn Mercurial .,...,..,111 Tywalltiad yr Ysbryd Glân.,. .112 Gwledd flynyddol y Gymdeittras Gyfeillgar, Dolgellau......... 112 Cenadaeth Llydaw............ 113 @ Marwnad ar farwolaeth R.Smith, Ysw., o Ben Llin, gynt o Far- gam, swydd Forganwg...... 114 Llythyr oddi wrth gymdeithäs gwragedd a merehed ieuainc Caernarfon........ —..... 116 Bwriad am ddarlun o'r Parch. J. Evans, Cross Inn......., 117 At y Parch Mr. Phillips, Gellí.. 117 Adfywiad crefydd yn Ngogledd Cymru........."........*. .. 117 Hanes gwas yn eî le newydd.... 118 Eglwys Hebreig yn Jerusalem.. 118 Adferiad yv Iuddewon.. „...... 118 Atebiad i ofyniad T. Ap Gwil- ym....................... IJ8 BARDDONIAETH. Pryddest " y pydew erchylì. ... 119 Pryddest.......____......... 119 Tri englyn am y bedd......... 119 Eaglyn a wnaed i'w osod ar ^ar- eg fedd y Parch. J. Pryce, Trefeglwys................. 119 ADÜLYGIADAÜ Yr Hyfforddwr............____ 112 PERORIAETH. Corouiad.................... 120 LLANIDLOES : A GYHOJ3DDIR DAN OLYGIAD H. GWALCHMAl ; AC AB, WERTH GAN LXPa-WBRTHWirR Y DYWYSOGAETH YN GYFFRED3NOI.. Jones, Àrgraff/dd,} [Lîanidloes. g