Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR AIIIUAW. Cyf. iv.] AWST, 1839. [Rhif. xlii DUWINYDDIAETH. Y DBYDEDD WOBE-DRAETH. YN CVNWV8 YSTYRIAETHAU AR B EN A RG L W Y D D 1 A ET H D¥W. GAN PERGA. Gwylder a pharchedig ofn sydd yu gweddu i ddyn, yr hwn sydd bryf, wrtb feddwl. dywedyd, ac ysgrifenu am yr bwn iyddyneistedd ar eisteddfa uchel a dyr- chafedig ; gan hyny yn ofn yrArglwydd y byddo abwydyn y llwch yn meddwl ac ysgrifenu yr hyn a ganlyn. Fod penar- glwyddiaeth yn eiddo y Jehofa anfeidrol, sydd wirionedd sicr ac eglur ; canys o'i tiaen nid oedd Duw wedi ei ffurfio. Efe yw y cyntaf a'r diweddaf hefyd. Nid oes Duw ond efe. Wrth ei benarglwyddiaeth, meddyliaf ei awdurdod i rydd-weithredu yn ol cynghor ei ewyllys ei hun. Yr am- lygiadauo'i benarglwyddiaetb ydynt aml dros ben: pe mynegem a phe traethem hwynt oll, amlach ydynt nag y gellir eu rhifo. Yn awr ni bydd i ni ond sylwi yn fyr ar yr amlygiadau canlynol: 1. Y mae ei benarglwyddiaeth yn dy- fod i'r golwg yn ngwaith y grëedigaeth ; canys efe a ddywedodd, ac felly y bu—efe a orcbymynodd, a byny a safodd. Y ddaear yr hon a wnaeth trwy ei nerth—y byd yr hwn a sicrhaodd trwy ei ddoethineb—y nefoedd yr hon a daenodd trwy ei ddeall —defaid ac ychain olJ, anifeiüaid y maes hefyd—-ehediaid y nefoedd, a physgod y môr, ag sydd yn tramwyo llwybrau y nef- oedd—dynion ac angelion; 'ie, ei holl greaduriaid ydyntamiygiadau o'i benar- glwyddiaeth. Canys o heiwydd ei ewyllys y maent, ac y crewyd hwynt. 2. Amlygir ei benarglwyddiaeth yn y Uywodraetàiad sydd ganddo ar yroll a greodd. Deuwch a gwelwcb, fy nghyd- ddysgyblion, lywodraeih Arglwydd y llu- oedd ar ei greaduriaia. (1.) Ar y rhan ddifywyd.—Onià efe a wnaeth i'r haul sefyll yn Gibeon, a'r lleuad yn nyffryn Asgalon ? ac i'r ser yn eu graddau ymladd yn eibyn Sisera ? Ie, ei law ef a wnaeth byn oll, ac wrth ei lywodr- aeth y mae yr haul yn gwasdadol ly wodr- aethu y dydd, a'r lloer a'r ser yn lly wodr- wthu y nos. Hefyd, efe a flina gwmwl yndyfrhäu ; efe a wasgar ei gwmwl goleu; ac y mae hwnw yn ymdroi oddi amgylch wrth ei lywodraeth ef, fel y gwnelont hwy beth bynag a orchymyno efe iddynt ar hyd wyneb y byd ar y ddaear. Efe sydd yn rboddi eira fel gwlan, ac yn rhoddi gwlaw ar wyneb y ddaear, ac yn danfon dyfroedd ar hyd wyneby maesydd. Efe a ddywed wrth yr eira, " Bydd ar y ddaear, ac wrth gawod o wlaw, ac wrth wlaw mawr ei aerth." Efesydd y n taenu ei rew fel lludw.ac yn bwrw ei ià fel tameidiau. Efe, drachefn, a enfyn ei air, ac a'u tawdd hwynt. Pan roddo efe eilef, y mae twrf dyfroedd yn j nefoedd, ac y mae efe yn codi niwloedd o eithaf y ddaear ; ac efe sydd yngwneuthur y melltgyda'rgwlaw, acyn dwyny gwynt allan o'i drysorau. Y mae y gwynt ys- tormus yn gwneuthur ei air ef, ac y mae y mòr yn ufyddhäu iddo. Canys efe a os- ododd y tvwod yn derfyn i'r raôr, trwy ddeddf dragwyddol,fel uad elo dros hwnw, —er i'r tònau ymgyichu, eto ni thycia iddynt—er iddynt derfysgu, ni ddeuant dros hwnw. Efe cyn hyn a sychodd y mòr, dyfroedd y dyfnder mawr, i wneuthur dyfroedd y môr yn ffordd i'r gwaredigion fyned trwyodd. Efe a orchímyn, a chyf- ydtymhestlwynt,yr hwn a ddyrchafa dònau y môr. Efe, drachefn, a wna yr ystorm yn dawel, a'r tònau a ostegant. Y gwir- ioneddyw, gwnayr hyn oll a fyno yn y nefoedd. yn y ddaear, yn y môr, ac yn yr holl ddyfnderau. (2.) Gwelwch y llywodraeth sydd gan- ddo ar yirhan ddireswm o'i greaduriaid. Y maey rhai hyn oll wrth ei ewyllys ; canys ysgrifei.edig y w, " Fy Nuw a an- fonodd ei angel, ac a gauodd safnau > llewod." "Yr Arglwydd a anfonodd yn mysg y bobl seirph tanllyd, a mi a baraf i'r cigfrain dy borthi." " A'r Arglwydd a ddarpaiasai bysgodyn mawr i lyncu Jona. A dywedodd yr Arglwydd wrth y pysgod- yn, ac efe a fwriodd Jonaar y tir sych." A thraciiefn, "Ceiliog y rhedyn, pryfyrhwd,