Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

TR ATMRi W. Cyf. iv.] EBRILL, 1839. [Rhip. xi.. BUCHEDDIAETH. BYR-GOFIANT AM MR. ANDREW DAVIES, MEDDWYN DIWYGIEDIG, LLANFAIRCAEREINION, NEÜ FBL Y GELWID EF FYNYCHAF, ANDRO'a GRAIG, YR HWN A Fö FARW ionawr 9fed, 1839. Olygydd Gwiwlarch,—Os caniatewch ìe i'r ychydîg linellau a gan'.yn o fewn dalenau eich Cylchgrawn, fe allai nad an- fuddiol fyddan't. Byr gofiant ydynt am un o ddychweledigion Dirwest; a phe na wneid ond a wnaed i wrthddrych hyn e gofiant trwy offerynoliaeth y gymdeithas hon, byddai yn ddigonol wobr am yr holl areithio a'r cwbl i gyd. Beth ydyw yr boll gyfreithio. yr erlid, a'r gwawdio fu yn Llanfair a'i hamgylchoedd, am arddel Dirwest, &c, wrth feddwl am godi un enaid o bydew erchyì! meddwdod ? Ond bendigedig fyddo Duw, nid hwn yw yr unig un a gododd y gymdeithas wiwglod- us bon ar ei draed yn ein tref ni, a hwyl- iodd eu cerddeditfd, athrôdd eu hwynebau tua'r fan y mae cysur syiweddol ac ys- brydol i'w gael. Mewn perthyoas i fuch- edd ac ymarweddiad blaenorol ein cyfaill ymadawedig, nid doethineb fyddai dywed- yd nemawr yn bresenol, mwy nâ bod ei yruarferiad â'r, a'i ymlyniad wrth y diod- ydd hudoliaethus, wedi ei ddarostwng i'r ftith raddau, nes yr oedd yr olwg arno yn resynus. Ond pan yr ymaíiodd y Gym- deithas Ddirwestol ynddo, buan y gwel- wyd cyfnewidiad Vn ci wiag, ac yn ci wedd, Nid bycban, ac niewn bncuedd- O'r bìaen, ei.lety cyffredin fyddai yn y dafarn, Sul, gŵyl, a gwaith, o'r bron ; ond nid felly y ddwy fiynedd oíaf o'i oes. Yn mis Ionawr, 1837, ar ol gwneuthur mis o brawf, rhoddai ei enw ar lyfr y Gymdeith- as Ddirwestawl. " gan Jfarwelio â'r hen fariìau am byth ;" ac felly fu. Safodd yn flyddlon at ei ymrwymiad hyd angeu ; ac er cynyg iddo beth gwirod ar ei glaf wely> yn ol gorchymyn y meddyg, ni phrofai ef; o herwydd, ineddai, " yr yd- wyf wedi gwueuthur cyfammod nad ar- chwaethaf byth ddyferyn mwy o honynt." Am y cyfnewidiad fu yn ei fuchedd, y mae o werth «ylw: o'r Waen, anfynych y gwelid ef mewn un math o addoliad cref- yddol; ond er pan y daeth yn ddirwestwr, cyson ymgyrchai i bob moddion o ras: daeth ef a'i deulu yn aelodau o'rYsgol Sabbothol; ac yr oedd yr oiwg arnynt yn ddestlus a hardd. Nid ymfoddlonai chwaith ar wastadedd dirwest yn hir, nes dianc i'r mynydd am ei einioes ; a byth nid annghofiaf yr o]wg oedd arno y noswaith hòno. Yr oedd yn hynod o debyg: i'r desgrifiad a roddir o'r mab afradlon ; yr hen fiynyddoedd o feddwi yn dechreu dyfod i'r golwg; ac heb un man i droi am ei fywyd ond i ang- eu y groes. Ond yn mhen ychydigwyth- nosau wedi ei ymuniad â'r Trefnyddion Calfinaidd, dechreuodd br'enin braw falurío ei babell bridd ; ac yn fuan ymddangos- odd arwyddion fod amser ei ymddattodiad yn agosäu. Pan ar ei glaf wely, mawr I ddyraunai gael cymdeithas ei frodyr cref- yddol, ac yn neillduol y Parch. R. Jones, at yr hwn y teimlai anwyldeb calén er pan y daethai yn ddirwestwr. Yr hyn a gan- lyn sydd dalfyriad o'r ymddyddan a fu rhyngddynt ill dau, yr bwn a dderbyniais mewn líytbyr oddi wrth Mr. Jones, " Y tro cyntaf y bûm yn ymweled âg ef, yr oedd yn y dyfnder o ran ei feddwl, Satan yn ei gyhuddo, a thpimladau o euogrwydd jn rhuthro arno ; ond yr oedd yn pender- fynudysgwyl wrth drugaredd mewn law^ am ei fywyd. Gofynai, a oeddwn yn meddwl y collid pechadur ag oedd wedi gollwng ei afael ar bob peth, ac yn pen- derfynu dysgwyì ara ei fywyd trwy Grist ? Crybwyllais rai ysgrythyrau, yn mha rai y mae helaethrwydd o ras yn cael ei ddat- guddio i'r penaf o beehaduriaid ; ac yr oeddynt fel cordial i'w enaid elwyfus. Addefodd y pryd hyn, y tywydd garw y bu ynddo—y dychrynfeydd fu yn ei en- aid~y modd y bu anobaith yn toi ei fadd- wl, yn nghyda'r demtasiwn a osododd Satan o'i flaen—y modd y gorfu. trno ddychwelyd adref wedi cychwýn i daitfc,