Rhif. ^7J]~ MEHEFIN 15fed, 1867, [Cyf. IV. CRIST YN ORCHFYGWR. Gan t diweddab. " Deiniol Wtn." "Ac mi a wélais; ac wele farch ewrn: a'r hwn oedd yn eistedd arno, â bwa íranddo; a rhoddwyd iddo goron: ac efeaaetb allan ya gorchíygu ac.i.orchfygu."—Dat. vi., 2. 3.—Yb offerfn milwraidb a gariai.—"A bwa ganddo."—Yr oedd y bwa yn uno'r offerynaurhyfelgar •cyntäf a luniwyd, ac yn ngwledydd dwyreiniol yr oedd y prif offeryn, ac felly yr oedd 'y gair yn cael ei ddefn- yddio yn fynych i arwyd.de nerth a galíu mawr. Dy- wedir am Ismael iddo " ddyfod yn berchen bwa" i ddynodi ei allu íel penaeth, neu batriarch llwyth, ac y mae Job yn ei gystudd yn cw}-no ac yn darlunio ei fawr- edd a'i grylb>r bìaenorol yn dywedyd:—" Fy ngogoniant oedd îr ynof fi ; a'm bwa a adnewyddai yn fy Uaw."— Job xxix., 20. Gally bwa hwnfodynarwyddlun o Wirionedd Efengyl Crist, Oblegyd y gwirionedd sydd yn yr efengyl yw ei nerth a'i gallu. Dyma sydd yn gwneud yr efengyl yn nerthol. Y mae pob peth ^ydd ynddi yn gwrthdaro yn erbyn tueddiadau calon lygredig, ond eto fel gwirionedd y mae wedi gorchfygu y calonau mwyaf ystyfnig, Y mae holl fuddugoliaethau Crist i'w hynill trwy yr efengyl. T gyfundrefn hon yn llaw yr Ysbryd Glan sydd i ddar-