Rhip. 43._______ CHWEFROR 15fep, 1867, Cyf. IT» " DY AIR A GAED." /|S AIR DUW ydyw y Bibl. Gair Dnw i ddyn ydyw y ™ Bibl. Y mae gan Ddnw Air at ei holl greadnriaid ;— " Efe a ddywed wrth yr haul ac ni chyfyd."—" Efe a ddy wed ■wrtiì' gawod o #W, bydd ar y ddaear."—'**- Efe a ddywed wrtli y dyfndèr, bydd sych." Ond Gajr Duw i ddyn ydyẅ y Bibl. Yn y Bibl y mae eíe yn dweyd wrth ddyn. Gair Duw i bob dyn yw y Bibl. Nid i ryw ddosparthö ddyniou—nid i ry w raddao o ddynion—nid i ddynion rhyẃ uu wlad neillduol—ond i bob dyn yn mhob man. *'Dy Air a gaed."—Cafwyd ef i'n byd ni—cafwyd ef i'n gwlad ui—c'afwyd ef i'n hiaith ni—-cafwyd ef i'n tai ni. ** Dy Air a gaed " mewn dros gant o wáhanol daíbdieith- oedd, trwy offerýnoliaeth y Fibl Gymdeithas Frutanáidd a Thrarror, yn unig. '" •' ,..„** Dy Air agaed" mewn cyflawnder1 anàrhgyffredadwÿ braidd. Lledaenodd ý Gymdeithas uchod er ei setydliadi drus haner-can-miliwn o gopiau!- . * - " Dy Air a gaed " am bris^bŴactyddigonÌsël i'r tlotaf allu ei gyrhaedd. Yr holl Destament Neẁydd w€p''èjfc" rwymo yn drefnus am ddwy geiniog! ** Dy Aìr a gaed" ÿn nghnapsach y inilwr. **Dy Air a gaed " yn ughistjj-y mpTwr'•', ** Dy áir a gae£ "'yn Ìlogell ygwjpthiẃr. *';Dy Air a gaed " yii ngwely-ystafelloedd em gwestdai. *' Dy Air a gaed " yn holl orsafoedd ein Rheilffyrddi fèl , fedd yr uu teithiwr esgus am beidio darllen cyfran o hono i -