Ahif. 37. AWST 15fed, 1866. Cyf. III. CEFFYL Y FREGETHWR. PEN. II. mae y ceffyl sydd wedi bod dipyn o amser yn y gwaith» wedi dyíbd i adnabod capelydd yn gystal a'i feistr; a buorn yn meddwl y byddai yn burion i ambell bregethwr gymeryd gwers gan yr anifaii a farchoga. Y mae y ceflỳl druan, pa beth bynag ydyw ei ffaeleddau, yn berffaith lan #| oddiwrth ragíarn enwadol, a sel bleidiol, canys cyraer eí'e * sylw o bob capel, i ba blaid bynag y perthyna. Dywedir fod y rbyíel-farch yn arogli rhyfel o bell, ac y mae march y gwr sydd yn efengylu taugnefedd, yn arogli addoldy o bell ; hynod mor fuan y gwel y capel, a siriola drwyddo, gan brysuro tuag ato a mawr y siomedigaetíi a amlyga o srháid iddo fyned heibio. T mae y ceffyl, pa beth bynag am y pre- gethwr, yn aelod diragrith o'r C\ngrair Efengylaidd. Ar ol teithio yn ddiorphwys nifer o filltiroedd, gwelsom y Ceffyl cyn hyn yn araíu, ac yn troi ei ben ar y dde a'r aswy, i edrych am babell y cyfarfcd, ac os na byddai yr un yn y golug, rhcddai cchenaid drom, y mae yn debyg, o herwydd cyflwr digrefydd y wlad y teithiai drwyddi, canys yn ol ei brofiad ef, lle truenus i geffyl ydywardal hebgapel o'i mhewn. Yn wir, yr ydym yn credu íod ein hen geffyl flyddlon ni, nid yn unig yn adnabod capelydd, ond yn adnabod pregethwyr hefyd. Pan wel uti o'r urdd ar y ffordd yn rhyw le, araf cyn dyíod ato, a gwelsom ef. cyn hyn yn sefyli aj: unwaith, tra yr edrychai y ddau ààjri