Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 36. GORPHENAF 14eo, 1866. Ctf. III. j- ■ - T ■ . . I ■ ■ ■" 1" CEFFYL Y PREGETHWR. rcir. t. WtAWEU o gyfnewidiadau svdd wedi cymeryd lle, mewtt Y* gwahanol bethau er pan yr ydym ni yn cofio, er na fyn- em i neb feddwl ein bod yn rhyw hen iawn ychwaith. Yr ydym yn cofio llawçr mwy o bregethu teithiol nag sydd yn bresenol. Anaml y ^yddai wythnos yn myned heibio na byddai cyhoeddiad rhyw bregethwr dieithr : ac mewn rhai manau goreu oll pa mor ddieithr a fyddai: cyhoeddiad "gwr dieithr " i bregethu a sicrhai y gynulleidfa fwyaf i ffrandaw. Mawr y siomedigí»eth a deimlid pe b asai rhyw afngylchiad wedi digwydd i atal y "gwrdieithr " rhagcyr- haedd at ei gyhoeddiad. Syrthiai gwýnebpryd rhyw ddos- parth pan welent bregethwr cartrefol, neu un a adwaenent, m esgyn i r pwlpid ; % thaerai rhai nad oedd cyhoeddi y M gwr dieithr " ddira ond tipyn o dodge er casglu y gynull- eidfa. Ond bellach y mae swyn y "gwr dieithr" wedi ei golli yn llwyr; os na wyddir pwy fydd y pregethwr, nid rhyw lawer a ddeuant i wrandaw arno. Gwelid yn awr ac eilwaith rai yn teithio ar feirch, ac nid fchydig fyddai y drafferth, mewn ambell fan, i gael lle i'r eeffylau, gan nad oedd darparu ystabl yn rhan o sefydliad achos yn mhlith yr enwad Annibynol. Credwn i lawer ìeti geffyl gonest gael dirfawr gam mewn rhaî manau, tra yn cario ei feistr i efengylu o'r naill wlad i'i llatl. Bydd a wnelo ein sylwadau ni gan mwyaf a'r hen fêrîÿn