Rhif. 35. MEHEFIN 15fkd, 188Í. [Ctf. III. 1Y HOLL WEITHREDOEDD A'TH GLOÎMWRANÎ O ARGLWYDD. lioddWn y ilinellau canynol yn Yr Ardd ar gals llawer o'n derbynẃyr. r Haul wrth fachludo a draetha yn ddoniol " Goleuni yw llewyrch y wyneh Anfeidrol:" Y IAoer a ddyrchafa ei fawl o'r wybrenau : Y Ser a gydunant "ei íoli wnawn ninau :" Y Cyfnos yn wylaidd a sibrwd i'r lluoedd " Myfi, boed yn hysbys yw ymyl ei wisgoedd :" Cymylau yr awyr yrnffrostiant yn unol, Eu bod hwythau iddo yn " Babell nosweithiol:" Yn uchel y rhua y dyfrüyd gymyla' " Mae'i lef ar y dyfroedd, Efe a darana:" Y Gutynt gan chwibanu a daena y newydd, " Pan rodia, gwna hyny bob tro ar f' adenydd:" Sisiala yr aweì yn fwyn a chalonog, " Myfi ydyw anadl ein Crewr Hollalluog." "Ei fawl eí a glywaf" medd Daiar grasedig, "Py nhelyn i'n unig sy'n nghrog ar yr helyg ; Fy nhafod a lynodd wrth daflod íy ngenau, Neu mi a'm plant folem mor uchel a chwithau," " lreiddio dy sychder a wnaf," medd y Owliihyn í "Fel bo i'th blant eto flodeuo fel rhosyn." Nid cynt y disgynodd. nad oedd yn perseinio Y mil fyrdd Oweirgloddiau. " Yr ym yn blodetio f*