Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

** Jtt «&> ÄÎ • Hhif. 32. MAWRTH 15fed, 1866. [Cyf. III. Y DDAU JOHN". Cffi?(iiTTi ddarllen "Y ddau Wü'iam," vn Yb Aedd ara ! MvA Chwefror, daeth i'm cof hanes >-Y ddau John,"— Ganwyd "Y ddau John," yn yr un plwyf. yn yr un flwyddyn ac yn yr un mis.—Wyth diwmod oedd y naill yn hŷn na'r llalj.—Cawsant yr un manteision addysg yn yr un Ysgol, p chan yr un Athraw. Coliodd yr hynaf o'r ddau John ei pad, pan yn bedair blwydd oed; a chollodd yr ieuangaf ti pid, pan yn naw blwydd oed. Bu marwoiaeth eu tad yn pchos iddynt i í'od yn wrthrychau elusen y plwyf.—Pan tua pnedair-ar-ddeg oed, cawsant eu prentisio gan Swyddogion f plwyf, gyda'r un meistr, i ddysgu yrun grefft. Dysgodd naill fel y llall eu galwedigaeth yn dda.—Daethant yn hydd o'u prentisiaeth yr un Nos Sadwrn, a chyflogasant i sd gyda'u meistr drachefn.—Y Nos Sadwrn eyntaf ar ol Wynt dderbyn eu cyflog, daeth un o'u cydweithwyr atynt gnfynodd, a ddeuent gydag ef i'r daí'arn, oedd yn y pen- ef;—cydsyniasant i fyned; ond ar y fíbrdd wrth fy~ ed, trodd yr hynaf o'r ddau John atynt, a dywedodd, fts gallai ddyfod yn mhellach, obiegid fod cynghorion.' fam ac adnodau "Y Bibl'' í'el drain yn ei gyd- ybod. Yna trodd yn ol. ac a aeth adref, a gofÿnodd ^v fam, pa faint oedd arni eisiau am ei fwyd yn wythnos- —Pump a cliwech fy machgen i, meddai y fam; rhoddaí ■We' swllt i chwi fy mam, meddai John, yr ydych wedi