Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

«& Ä JaL ílnir. 30.] IONAWll Iöfed, 1566. [Ctf. III. JACOB YN ANFON EI DDEG MAB l'R AIPHT I BRYNU YD. GENESIS XLIL RHAGYMADRODD. |1an welodd Jacob fod yd yn yr Aipht, dywedodd Jacob <Pwrth ei feibion.—Paham yr edrychwch ar eich gìlydd. Welc, clywais fod yd yn yr Aipht, ewch i waered yno, a phryuwch i ni odcîiyno, fel y bo'm fyw, ac na byddom feirw. A deg brodyr Joseph a aethant i waered i brynu yd i'r Aipht; A Joseph oedd lywydd ary wlad, ac oedd ei hun yn gwerthu i holl bobl y wlad, a brodyr Joseph a ddaethant, ac a ym- grymasant i lawr iddo ar eu hwynebau. A Joseph a ganfu ei frodyr, ac a'u hadnabu hwynt, ac efeaymddieithrodd idd- vnt, ac a lefarodd wrthynt yn arw, ac a ddywedodd wrthynt. Joseph. 0 ba le y daethoch. ? 7 hrodyr. O wlad Canaan, i brynu lluniaeth. Joscph. Ysbiwyr ydych chwi» i edrych noethder y wlad y daethoch. Y brodỳr. Nage, fy argìwydd, ond dy weision a ddaethant i brynu lluniaeth, nyni oll ydyrn feibion un gwr; gwyr cywir )'dym ni, nid yw dy weision di ysbiwyr. Joseph. Nagô, ond i edrych noethder y wlad y daethoch. Y hrodyr. Dy weision di oedd ddeuddeng mrodyr, meibion un gwr yn ngwlad Canaan; ac wele, y maeyr ienengaf hcdd- yw gyd a'n tad ni, a'r llall nid yw fyw, .