Skip to main content

YR ARDD: CYLCHGRAWJ5T MISOL, DAN OLYGIAETH Y PARCH. D. ROBERTS, CAERNÀBFON. Otst îi. DOLGELLAU: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN W. HUGHES & Co.