Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ü $wp\\ (®be §*ttfe §w). Rhif. IV. Mehefin, 1894. Cyfrol 1. ADGOFION Haner Can' Mlynedd yn ol am Mr. Johx Owen, y Gyffin, fel Pregethwr. (Gan y Parch. W. JONES, Liyerpool.) Dyn o daldra cyfliedin, lieb fod yn drwchus iawn, ac eto digon o gnawd am ei esgyrn fel ag i wneyd golwg iachus a hoenus arno. Tybiwn ei fod yn ei ddyn oddiallan yn gyfuniad o gryfder ac yni niAvy na'r cyffredin : ei ben yn gymesur, braidd yn tueddu at unochredd; ei wyneb yn hirgrwn a thawedog; ei lygaid yn fywiog a thanllyd; ei lafar ynarafaidd; ei aweniad yn gydnawá ag anianawd "Cymraeg glân