Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ŵjurçmjìtìt iù $prot& Rhif. 57. MEDI, 1858. Cyf. 5. COFIANT THOMAS JONES, BOLAHAUL, GER CAERFYRDDIN. Blodau hanlflaf y byd, a'r rhai rhagoraf'o rai rhagorol y ddaear ydyw dynion ieuainc creíÿddol, o cldysg a chymhwysderau naturiol a fytlclo yn cael y frair.t 0 roddi eu hunain a'u manteision i wasanaeth crefydd a duwioltleb. Y mae yn wir i fod llawer 0 wŷr ieuainc yr oes bresenol a'u gwir ymgais am gyrhaedd rhyw uwchafiaeth ; y maent yn cadw eu mheddwl a'u ham- can at ryw nod o ragoriaeth y naill ar y llall; ond ychydig mewn cymhariaeth ydynt y rhai sydd yn ym- geisio am ragori mewn gras a byw yn dduwiol. Ond am wrthryeh y coíìant hwn, y mae yn debygol mai nid anaml y cafodtl ieuenctyd Cymru hanea am un mwy rhagorol yn hyn, ac ar bwys pethau fel hyn y cefais y tueddiad yn fy meddwl i osod ger bron plant yr Ysgol Sabothol, ac ereill a allo ddygwyddddarllen yr ychydig linellau hyn, fel ag y bycldo iddynt i ar- graffu ar eu meddyliau i'w dwyn i efelychu Uwybr y cyfiawn, am fod ei ddiwedd yn fywyd tragywyddol. Thomas Jones a anwyd yn Penboyr, swydd Gaer- fyrddin, mis Tachwedd, 1839. Ni ddarfu iddo ddeilliaw 0 deulu cyfoethog, ond y mae wedi hanu 0 deulu lled grefyddol o dad i fab, yn ol pob hanes o'r teulu hyd yn hyn, ac eto, y mae fy nymuniad ar idtl- ynt i barhau felly tra y byddo eu coffa ar y ddaear. Derbyniwyd ef yn aelod crefyddol yn y flwyddyn 1853, yn Soar, Cwmpengraig, gan y Parch. E. Eyans, Hermon, Cynwyl, a pharhaodd yn addurn i'w broffes tra fu byw. Collotld ei anwyl fam yn gynar yn y flwyddyn 1854, ac yn niwedd y fiwyddyn hòno, sy- mudodd ei dad i'r gymydogaeth y mao yn aros yn bresenol, ac yr oedd y mab hwn yn gysur mawr iddo