Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ŵ}mt}at}ìẁ a'r $tjtmm Rhif. 23. TACHWEDD, 1855. Cyí. 2. ENOCH. "- Ac Enoch a rodiodd gyda Duw," Gen. 5, 24. NlD oes genym ond saith adnod o hanes bywyd y patriarch duwiol hwn. Pedair yn y bennod hon, un yn yr Hebreaid, a dwy yn Judas. Ac oddiwrthynt íe'n dysgir ei fod y se^thfed o Adda, hyny yw y seithfed âch ; ac wrth gyfrif oedran y gwahanol benau teuluoedd, cawn fod Enoch wedi cydoesi ugeiniau o fiyneddau âg Adda, a dios genym iddo gyfeillachu Uawer âg ef. Cafodd Enoch ei eni yn y fiwyddyn 622 o oed y byd, ac ni fu Addafarwhyd y fl 930 O. B. Yr oedd cyfeillach dyn o'r fath yn fuddiol iawn. Cafodd hanes sefyllfa wreiddiol dynoliaeth, y cwymp, a'r addewid am " hâd y wraig." Cafodd Enoch ei fendithio hofyd à chyfeillach a siamplau Seth, Enos, Cainan, Mahalalcel, a Jared ei dad, yr hwn oedd yn ddyn duwiol iawn cyn iddo roddi y fath enw crefyddoi ar ei fab; canys arwydda yr enw Enoeh, planu, dysgu, neu gyjlimjno. Yr hyn a led awgryma fod Jared wedi cyiîwyno ei fab i Dduw, a'i ddysgu yn íbre yn egwyddorion y grefydd Batriarchaidd. Ond yn nghanol yr holl fanteision hyn, gwelodd bechod yn cynyddu yn dclirfawr ar y ddaear, a llefarodd yn uchel yn erbyn annuwioldeb ei gyd-oes- wyr, Judas 14, 15. A thcbygol ei fod yn broflwydac yn ben teulu, Gen. 5, 21, 22. Ni a sylwn ar NODWEDD ENOCIL " Ac Enoch a rodiodd gyda Duw." Bhodio sydd