Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Riiip. 16. EBRILL, 1855. Cyf. 2. TEIMLAD CIUST DROS BEOIIADURIAID. " 0 Jerusalem, Jerusalem, yr hon wyt yn lladd y proffwydi, ae yn llubyddio y rhai aûdanlonir alat, pa sawl gwaith y mynaswn gasglu dy blant ynghyd, megys y cusgl iar ei chywion dan ei hadenydd, ac ni's mynech/"—Mat. 23, 37. ElN Ceidwad, yn rhagweled y trueni oedd ar ddyfod ar Jerusalem, a dùrodd allan i lefain yn y geiriau teimladwy a geir ar ddechreu y llinellau hyn. Y mae ei deimlad yn amamgyfíredadwy o fawr, os ystyriwn ei wrthrych. " Jerusalem ! Jerusalem ! yr hon wyt yn lladd y proffwydi, ac yn llabyddio y rhai a anfonir atat, ac yn mhen ychydig amser eto, a groeshoeli y Person urddasol a wyla yn awr wrth feddwl am dy dynged, a'r hwn a ymdrechodd gymaint i'th wneud yn ddyogcl a dedwydd!" Dyma dosturi diail, a charcdigrwydd anghymharol. Y mae y geiriau yu cynwys,— 1. Fod pechaduriaid tra heb fod dan nawdd Iesu Grist mewn sefyllfa ofnadwy o beryglus. Nid yw yr iâr yn rhoddi arwydd o berygl, nac yn lledu ei hadenydd er amddiffyn ei cbywion, ond pon fyddo perygl yn dynesu ; felly, nid yw Crist yn galw pech- aduriaid ato ei hun i gael nodded, ond pan f'yddo perygl. Bechaduriaid, yr ydych rnewn perygl oddi- wrth felldith y ddeddf, yr hon sydd mewn grym i'ch hcrbyn cyhyd ag y byddoch heb hawl yn nghyfiawn- der Crist, yr hwn yn unig a eill foddloni ei gofynion. Yr ydych mewn perygl o gael eich dal gan weision dwyfoí üyfiawnder, yr hwn sydd yn gwylied hawliau cysegredig y llywodraeth ddwyfol, yn erbyn yr hon yr ydych yn pechu bob dydd. Yr ydych mewn