Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ANEUCHrAl) I IiLANT. " A gwelodd Puw yr hyn oll a wnnctlini. ac wclc da inwn ydoedd ; felly yr hwyr ■ t'u, a'r borau a lu, y cltweched dydd," Gbh. 1, 31. Fy Anwyl Blant,—Pu beth a feddyliech chwi ara ddyn, pe cymeryd ef i ystuf'ell yn lluwn o bethau prydferth, pc byddai yn cuu ei lygaid yr holl aniser a dreuliai yno ? Uni ddywedcch ei fod yn dra ffol wrth beidio edrych o'i umgylch ar y golygfeydd o'i flaen? Chwi a fyddech yn iawn wrth feddwl fel hyn. Wcl, y mae ofn arnaf fod rhai o hcnoch yn dcbyg i'r dyn hwn, er o bosibl nad ydych yn meddwl hyn. Y mae y byd hwn yn llawn o bethau prydferth yn mhob man, nior brydfertli fel nas gall neb wneud eu tebyg, ac eto, ymddengys nad yw pob un o honoch yn talu sylw iddynt. A ydych chwi yn deall beth wyf yn feddwl ? Yr wyf yn siarad am wcithredoedd l)uw ; y maent yn weithredoedd prydferth a rliyfeddol. Dywed y Bihl, «O Arglwydd, mor Huoèog yw dy weithredoedd ; llawn yw y ddaear o'th gyíbeth." Er eich bod yn gweled gweithredoedd Duw bob dydd, eto dichon nad ydych yn gwcledun rhyfcddod a har- ddwch ynddynt. Yn awr, gadewch i ni edrych ar rai o weithiedocdd Duw, ac efallai wedi hyny, y byddwcli yn tybicd yn wahanol. Yn gyntaf ni a edrychwn ar y nefocdd. Pa bcth a welwn ni yno ? Yn y dydd, yr ydym yn canfod yr haul yn rhoddi goleuni a gwres i ni, ac yn y nos y lleuad glacrwcn a miloedd o sêT yn dawnsio. Gwcithredocdd J)uw yw y rhai hyn, ac onid ydynt yn dra rhyfeddol? Yr ydych yn gwybod nad ocdd goleuni yn bod pan grëodd Duw y byd, yr ocdd