Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. 13. IONAWR, 1855. Cyf. 2. Y DOETHION YN HOLI AM GRIST. " Ao wedi gcni yr Iesu yn Bethlehero Judea, yn nyddiau Ilerod frenin. wele, doethion a ddaethant o'r dwyrain i Jerusalem, gan ddywedyd, Pa le y rnae yr hwn a anwyd yn frenin yr Iuddewon? canys gwelsom ei seren ef yn y dwy- rain, a dacthom i'w addoli ef."—Mathew n, 1, 2. Y mae y Bibl megys oriel orlawn o ddarluniau (Painting Gallery), yn cynwys arluniau teuluaidd (family paintings), arluniau cenedlaethol (national paintings), arluniau hanesyddol (Historical paint- ings), ac arluniau moesol (moral paintings). Y mae clyn mewn rhyw fí'urf i'w weled ar bob tudalen o'r Ysgrythyrau: y mae yn pregethu yn mhob pennod, ac yn Uefaru yn mhob adnod. Diau fod y personau a gofnodir yn y Bibl yn cynrychioli y ccnedlaethau dyíbdol yn mhoh gwlad ac oos i derfyn amser. Yn ffeithiau hanesyddol a bywgraffiadol y rhan sydd yn traethu am ddyfodiad y doethion o'r dwyrain i holi am Grist ar ei enedigaeth, yr ydym yn cael darlun hanesyddol a moesol o bedwar dosbarth o ddynol- iaeth. 1. Rhai yn ymofyn yn dclidioyll am wirionecìd, megys y doethion yn ymofyn Crist, adn. 2. Y mae yn amlwg fod y doethion yn ddidwyll yn eu cais, î'elly y dylai pawb fod wrth ymofyn a chwilio am wirionedd. 2. Rhai yn ymfoddloni ar wirionedd yn y llythyr- en yn unig, megys yr arch-ofí'eiriaid a'r ysgrifenydd- ion, adn. 4—6. Pan oedd Herod yn holi y rhai hyn am le genedigaeth y Messia, medrent ei ateb gyda'r rhwydclincb a'r hyddysgrwydd mwyaf,—apelient at