Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ŵjuipjìẁ tk êymmn. Riiif. 4. EBRILL, 1854. Cyf. 1. íWam. Gatti bychan un syll, ond gair swyngar, melus, cyn- hyrf'us, a llwythog o'r teimladau tyneraf a serchog. Goblyga ynddo fwy o deimladau gorau y natur ddynol, nag un gair arall mewn iaith: a chynyrcha yr un teiinladau yn mynwes y tywysog a'r tylawd- ddyn, y boneddwr a'r gwreng, yr athronydd a'r aflenawg; y gair cyntaf yn gyffredin a seinir gan bob tafod—y gair a arferir amlaf, a'r mwyaf dylan- wadol ar galon y fam a'r plentyn. Nid oes deimladau dynol wedi eu coetlii gymaint ncs myned tuhwnt i'w ddylanwad; nac odid neb wedi ei anifeileiddio gy- maint ncs soddi yn rhy isel i deimlo swyn y gair bychan hwn, Mam. Cymaint yw dylanwadmam, fel y mae yn debyg iawn o drosglwyddo ei delw foesol i lawr i'r plentyn. Mae crefydd yn achyddol yn aml yn ol ochr y fam, pan na fyddo felly o ochr y tad: "Gan alw i'm cof (medd Paul), y frydd sydd ynot ti, yr hon a drigodd yn gyntaf yn dy nain Loís, ac yn dy fam Eunice; a diamheu genyf ei bod jyiot tithau hefyd," 2 Tim. 1, 5. Yr oedd ei fam a'i fam- gu yn credu, er na chredai ei dad, Act. 16, 1, Groeg- wr oedd ei dad, ond yr oedd tfydd y fem yn y bach- gen. MAM. 1. Cariad Mam.—Nid oes deimlad mor wresog ac mor anwylaidd tu yma i l'ynwes Ior ag sydd yn fflamio yn mynwes mam. Defnyddia yr Ysbryd Glan gariad mam, i fod yn ddarlun gwan, rhy wan i osod allan gariad Duw at ei bobl: Esay 49, 15, " A