Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ẃjttrç0îjìẁ it êx\mm. Rhif. 1. IONAWR, 1854. Cyf. 1. <& fefem $ $lh)vìlìívn íjûit g fcjjìrtíí farfo. Anwyl Ddarllenydd,—-Gall mai o fewn y flwyddyn hon y byddi di farw, o herwydd y mae yn rhaid i ti farw rhywbryd, ac y mae mor debygol y gall y pryd hwnw ddyfod y flwyddyn hon ag un flwyddyn ddilynol. Geili farw y fiwyddyn hon, o herwydd nid oes genyt un dadguddiad oddiwrth Dduw yn rhoddi sicrhad i'r gwrthwyneb. Gelli farw y ílwyddyn hon, o herwydd yr wyt bob amser yn míiob man yn agored i'r achosion sydd yn cyn- yrchu marwolaeth. Gelli farw y flwyddyn hon, o herwydd mai bywyd yw y peth mwyaf ansicr yn y byd, ac nad oes genyt un fynyd yn dy afael, ond y fynyd bresenol. Gelli farw y flwyddyn hon, er nad oes yn awr un arwydd fod marwolaeth yn ymyl, o herwydd y mae llawer iawn yn ystod y flwyddyn a aeth heibio, a chaiff llawer yn ystod y flwyddyn hon, eu tòri ymaith o rai tebyg i fyw, a phaham nacl tydi ? Pel hyn ti a weli, y gall y bydd dy le di yn wag yn dy deulu, ac yn nhŷ Dduw, cyn y gweli ddycld Calan eto! Gâdi'r syniad hwn fynecl adref i'th galon. Cymer i fyny y dybiaeth, a dywed, Ydyw, y mae yn bosibl, nid yw mewn un modd yn annhebygol, y gail- af fi farw y flwyddyn hon ! Oddiar y dyb yna, gacl imiofyn, Awyt tiyn barod i farw ? A wyt ti yn gyfranog o ffydd ddiffuant yr enedigaeth newydd, buchedd santaidd, a meddvyl nefolfrydig ? Ai, ynte, proffeswr mewn enw yn unig ydwyt, a chenyt enw o fod yn fyw tra yr ydwyt yn l'arw f A ydyw fí'rwythau cangen fyw yn y wir win- wyddin i'w cael arnat î A wyt yn canfod ynot dy