Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ŵ}M}0i)ìẁ t't #pim Rhif. 119.] TACHWEDD, 1863. [Ctp. X. YMDDYDDAN TEULUAIDI). Pen. VI.—Rhagltjniaeth. ár fore gwlawiog, pan na allesid rhodio allan yn gysurus, cydiocld y plant yn eu difyrwch tyol; a thra yr oeddynt yn dysgwyl am y Tad a'r Fam i ymuno yn y cylch, ym- roddai Willie i ddangos i'w chwaer pa fodd yr oedd yn bosibl i "enill colled;" haerai fod y froddeg yn eithaf athronyddol, er yr ymddangosai yn wrthun, ac íbd y fath beth yn íynych iawn yn bod mewn ffaith, ac fé sicrha un íFaith unrhyw beth yn well na chant o resymau. Gwelais ddyn yn ddiweddar, yr hwn wrth enill swllt a gollodd ddwy bunt. Anfonodd gwraig weddw yn ddiweddar o berchen ychydig eiddo i ymofyn un i wneud ei hewyllys ; yr oedd yn awyddus i adael ychydig i nawdd-dy amddifaid oedd yn yr ardal; ac yn ei anwybodaeth, ncu ei anystyriaeth o sefyllfa y gyfraith yn awr, a ganiataodd iddi adael ngain punt i'r nawddle. Pe buasai yn cyfarwyddo y wraig weddw i adael pedair punt ar bymtheg a phedwar swllt ar bymtheg, derbyniasai y nawddle y swm yn gyfan, ond gan fod yr ewyllys yn enwi ugain pnnt, tynwyd alian o'r swm ddwy bunt o deyrnged; ac felly, wrth enill y swllt yn y" cymunrodd, collodd y ddwy bunt deyrnged. Erbyn hyn yr oedd y Tad yn eistedd wrth y bwrdd, ac a ddywedai,—Ein pwnc ni heddyw yw Rhagluniaeth. Y mae tri llyír gan yr un Awdwr, y rhai y byddai yn fudd- iol i ni eu hefrydu, sef Creadigaetli, Rhagluniaeth, a Icch- ydwriaeth. Gadcwch i ni y bore hwn astudio ychydig ar ragluniaeth. Cawn fod yr egwyddorion a ddadblygir, a'r