Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f €i]wi\%qà a'r #pp$î Rhif. 117.] MEDI, 1863. [Cyj?. X. JONAH. (Pen. i.) [Yr hyn a ganlyn oedd wers, mewii ffurf arall, i'r Gobeith- lu yn Nghapel Als, ac a draddodwyd wedi hyny ar lun pre- geth yn yr un lle.] Yb oedd Jonah yn broffwyd, canys gelwir ef felly yn 2 Bren. xiv. 25,—" Yn ol gair Arglwydd Dduw Israel, yr hwn a lefarasai efe trwy law ei was Jonas mab Amittai y proífwyd, yr hwn oedd o Gath-hepher." Gelwir y Uyir hwn Proffwydoliaeth Jonah, ond hanes yn benaf yw o ffeithiau oeddynt wedi cymeryd lle. Un linell o broffwyd- oliaeth sydd trwyddo oll—" Deugain niwrnod fydd eto, a Ninefeh a gwympir." Nid oes genym hanes pellach am y proffwyd na'i fod yn fab Amittai o Gath-hepher. Fel hyn y gwnai Duw weithiau ddwyn dynion mawr i'r golwg. Elias y Thesbiad, un o breswylwyr Gileatl. Nid oes cy- maint o gyfrif ar achyddiaeth yn y nef ag sydd ar y ddaear. Wrth godi y tylawd o'r llwch, a dwyn i'r golwg rai perffaith anamlwg, y mae yn tafiu dirmyg ar ucliel waedoliaeth. Ymblesera dynion i olrhain eu disgyniad yn ol i Noah ; ond dyma ddynion a ysgrifenasant cu henwau yn annileadwy ar y byd, er nad oes dim i wybod am eu hynafiaid hwynt. Gwcll i bawb ar y cyfan ydyw ym- drechu scfydlu eu safon cu htinain, a pheidio etlrych yn ol yn mhell dros cu hysgwyddau ar eu hynafiaid, oblcgyd ond otlid na ddeuant o hyd i rywun fu yn euog o ryw ysgelerwaitli rhy frwnt ei adrodd gydag ymffrosfc yn yr hwn a'i cyflawnodd.* * Yr oedd hen fab gwcddw cyfoethog, ac uchel ei sefyllfa, wedi syrthio mewn cariad gwyllt, brwd, â, merch ieuanc