Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f €i\mmìììì Ét § pwf Rhif. 114.] MEHEFIN, 1863. [Cyf. X. ENILL WRTff GOLLI. Parhad o tud. 69. Aie yn wir, gwaeddai Mrs. Barends mewn syndod; felly chwi adwaenoch fy mhriod. Beth yw eich enw ? os "gallaf gymeryd yr hyfdra i ofyn. Fy enw yw Jane Moling. Nos da i chwi ma'am. Rhyfecld, Jane Moling! gwaeddai Mrs. Barends mewn cymaint o. syndod a phe buasai y lletiad wedi syrthio wrth ei thraed. Ai Jane Moling ydych ? Ond yr oed.d Jane erbyn hyn yn mhell o'i chlyw. Ni chysgodd y wreigen fach ddim ílygadyn y noson hono, Yr oedd geiriau syml a difrifol iawn Jane Moling wedi gwneud argrafF dyfnacli ar ei meddwl nag oedd wedi ddangos. Ai Jane Moling oedd honyna? dywedai yn ddystaw wrthi ei hun yn fynych mynych, gan roddi dwys ochenaid. Ai Jane yw ? Y Fethoden benboeth hyny! Byddai yn dda genyf fi p.e byddai pobl y gymydogaeth oll mor addfwyn, mor garedig, mor gall a gweddus. Ai dyna ei chrefydd hi! Nid oes dim byd mor adgas ac enbyd ynddi wedi y cyfau. Ni siaradodd am ddim ond cariad a iacliawdwriaetli. Gwaredigaeth o berygl a feddyliai, wrth gwrs ; ond iachawdwriaeth wedi y cyfan yw. Ao ym- ddangosai hi yn bcrtfaith ddedwydd a thawel, ao mor sier o hcddwoh a thawelwch bythol. Gobeithiaf y daw i d£j fbru. Y mae arnaf' chwant gwybod mwy am ei chrcfydd hefÿd; ni wna fiyny un niwed i mi o leiaf, os n.a wna ddaioni. Y dydd canlynol yr oedd calon Mrs. Barends yn euro ; yr ocdd arni chwant ac ofn gwcled Jane Moling ; a dy»