Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ŵ}un}0ijìẁ a'r Ŵprawr: Rhif. 113.] MAI, 1863. - [Ctt. X. YMDDYDDAN TEULUAIDD. Pbn. IV.—Ffydd. Yr oedd yn foreu teg, heulog, tanbaid, braf, pan gyfar- fydclodd y teulu ar y llawnr, a phan yr oeddynt er mawr foddhad i'r garddwr yn edrych ar ac yn edmygu y blodau, Y Tad siriol a medrus a ymaflai yn mhob cyfleusdra, ac a gydiai yn mhob peth oedd a'i duedd i weini addysg fudcl- iol i'r meddyliau ieuengaidd ag oeddynt yn ymagor mor addawus o'i gwmpas, ac a ymhyfrydai mewn addysg a dynid o bethau yn dclygwyddiadol; ac felly eíè a dclywed- ocld, mai yr un peth, ac o'r un natur, oedd y blodeuyn prydferth, tlws, oecld o'u blaen yn swyno y llygaid ac yn perarogli yr awyr o'u cylch, â'r rhosyn cyff'redin garw sydd yn tyfu yn y cloddiau, ond íbd hwn wedi ei impio a'i facthu, ei clwtneisio, ei ddifrigo, a'i drin, nes clyfod i'r ag- wedcl bresenol. Mae y cleyrnas anifeilaidd yn enghraifft gyffelyb o fuddioldeb addysg. Y milgi cryf, y bytheuad hirglnst, y daeargi diffaith, y ci tarw ffyrnig, a'r gwaedgi gwyliadwrus, a'r corgi ystwrllyd, a ddisgynasant, medclai Buffon a llawer ereiil, oddiwrth un ci cwrs, garw, oecld yn dilyn y bugeiliaid cyntaf ar faesycld Asia. Mae pob peth yn dangos i ni mai rhwymedig ydym i ragluniaeth fawr y neí' am y tipyn addysg ydym wcdi dderbyn ; ond dewch yn awr, y mae brecwast yn barod, mae y te a'r frcchdan grasbob yn ein dysgwyl j uid oes glustiau gan y newynog, am hyny ni allaf wrando un gair nac ateb un cwestiwn yn rhagor cyn diwallu yr eisieu gwancus a deinüaf, Ac erbyn myncd o honynt i'r ystafell, yr occlcl y gweision a'r