Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

f ŵjttujmjìiìi it (SpiÄ Riiif. 112.] EBRILL, 1863. [Cyf. X. ENILL WRTH GOLLL (Parhad o tud. 51.) Ffwrdd yr aeth Pedr i'r swyddfa a'i anadl yn ei wddf, gan ddywedyd wrth Mr. Colman, Syr, os ydych am i'r bobl weithio ar ol chweeh, rhaid i chwi gymeryd penty y saer gerllaw y bont. Penty saer! gwaeddai Mr. Colrnan mewn syndod; beth yn cnw rheswm fyrrwch wneud a siop saer ? Á fyn- wch wnio matrasau a hoelion yn lle ag' edau a nodwydd, a'u stwfìro a gonaddion (shanings) yn lle a phlul'? Na, na; ond y mae y pregethwr Mcthodistaidd yna oddeutu declireu cynal cyrddau wythnosol yn y penty hyny, a chwi ellwch benderfynu y gwna y gymysgfa fwyaf erchyll yn y gymydogaeth, a'r annhrem fwyaf enbyd yn ein gwaith ninau. Gwaradwydder y gwelcliyn, gwaeddai Mr. Colman yn lled nwydus ; wrtli reswm, mae yn rhaid i ni ymclrechu bod o'i rlacn; ond beth wneir a'r penty ? Piîdb. Yr wyí' yn clywed mai am ddwy noswaith yn yr wytlmos mae y perchenog yn ei rentn, gallem ei gy- meryd at ysgol wnio, gallai Mrs. Steen o'r goreu hebgor ychydig brydnawnau yn yr wythnos i roddi gwersi i'r merched bach, a bydd i ni godi gwniadyddesau rliagorol í'el hyny. Ardderchog, gwaeddai Mr. Colman; wrth hyny ceuir y drelyu allan yn hollol. Cymerwch y penty yn èich cnw eicli luui, bydd i mi wrth reswm roddi arian i chwi dalu; ni wnelai y tro i un o'rn sefyllfa I ryf'ela yn gylroecld a dosbarth cyffrcdin o fath y rlrai yna.