Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GY"MBx\E! Pris] MEHEFIN, 1867. [Ceiniog. CYNWYSIAD AMRYWION. Yr Urim a'r Thummim.................................... 101 Congl y Gramadegydd....................................... 108 Eglurliad Geiriau.......................................... 110 Dr. Livingstone................................................ 114 Y Dyn yn y tywyìlwch.................................... 117 Hynodrwydd y Cristion.................................... 119 PRYDYDDIAETH. Englynion..................................................... 120 Croes Crist...................................................... 120 YR AMLEN. Atebion ......................................................... 22 Goíyniad au ................................................... 23 At einGohebwyr................................................. 24 LLANELLI: ABGRAEFWYD GAN B. R. HEES, SWYDDFA'r DrWYGIWE, HEOL Y FAKCHxNAD.