Skip to main content

GWEÜINWR. neu ATHRAW M.ISÓ.L, EE DYECHAFIAD CYMDEITHASOL, MEDDYLIOL, A MOESOL DOSBARTH G W E ITHIOL. " Heb Athraw, heb ddysg; Heb ddysg, beb wybodau; Heb wybodau heb ddoethineb." Y CYFWYSIAD. MOESOLDEB A CHREFYDD.......... 1(11 Rheitheg—Ieithwedd............. 104 Y FFORDD I OYEHAEDD GWYBODAETH FüDDIOL A Sylweddol.......... 105 GWERSI CYMnEITHASOL :— Bodifan, neu Gormes a Thlodi. Ffug-chwedl, gan L. Llwyfo, Aw- dwr " Awen Ieuanc," " Llewelyn Pari," &g..................... 109 Mr. Freeland ac Achona..,'....... 113 Congl y Teiliwr................. 116 Y modd i wneyd arian............ 117 Moeswers yn cael ei dysgu gan y Caneri....................... 117 Ceonicl y Mis :— Lord John a'r Weinyddiaeth...... 118 Cau Tavarndai ar y Sahbath...... 119 Lladron yn y Crimea............ 119 Colled y Tyrciaid............___ 120 Ysglyfaeth Rhyfel...........___120 Anrhydedd oddiwrth y Sultan ... 120 Y Tartariaid yn y Crimea........ 120 Aniweirdeh Offeiriad Pabaidd .... 120 Pregethu allan.................. 120 Eisteddfod Llundain............ 120 Amrywiaethau :— Merthyron dyddiol.............. 121 Digwyddiad hynod.............. 121 Cynygi ad synwyrol............... 121 Cadfridog gwrol................. 121 Yr ail blentyn.................. 121 Priudas........................121 Peidiwch myned i mewn yna...... 121 Talu yn ol y gwaith.............. 122 " Ale and Beer Measures"........ 122 Y FforldiDJyrchafiad........... 122 Yr Enaid.....,................. 122 Y Mynydd gerllaw......: ..-----122 Cymundeb Cristionogol.......... 122 Cnaf yn cyfarfod â'i drech........ 122 Baeddoniaeth :— Bwlch Moel Arthur............. 123 Trem ar Anian................. 123 I'r Enllibwr..................... 123 YWenol....................:.. 123 Feeithiau ac Ystadegau:--- Colledion trwy Ryfel............ 124 Bywyd Dynol ac Anifeilaidd...... 124 Priodi Chwaer yn-nghyfraith...... 124 Y Palas Grisiaí.................124 Pyllau Glo..................... 124 LÌundain...................... 124 Poblogaeth Cymru.............. 124 Treth ar Bapur................. 124 Cynydd yn lledaeuniad Llyfrau.... 124 Darllenwyr a Thafarnwyr........124 YMilisia..............."..,...... 124 Pension........................ 124 Arddangosiad Paris............. 124 Darn o Aur.................... 124 Lloegr a'r America.............. 124 Milldiroedd o Reilffyrdd y byd.... 124 Adeiladu eglwysdai.............. 124 Creulonderau tuag at anifeiliaid.. 121 LIVERPOOL=- ARGRAFFEDIG GAN J. LLOYD, SWYDDFA'R ' AMSERAU." Pris 3e. Disgwylir tal am bob rhifyn wrth ei dderbyn.