Skip to main content

Ehd? VIII.] TACHWEDD, 1855, [Llyit, I. fsprib' $ êtoinffìuM." " Beth yw gwirionedd'?" meddai.Pilat I wrth Grist; ond nid arosodd i gael i atebiad. Y mae rheolau eamsyniolgan ddynion i farnu " Beth yw gwirion- edd."—-Nid yw henafìaeth peth yn profì ei wirionedd. V mae y. gwirionedd yn hen, ond y mae cyfeiliornad yn hen hefyd, er mae yn wir fod y gwirionedd yn hynach ; ond nid hen wirionedd yw poh hen athrawiaeth. Nid yw newydcl; deb peth yn profì ei wirionedd. Mae ysfa ryfeddol yn y hyd ar olnewydd-deb. Mae llawer yn weìl ganddynt gelwydd newydd na hen toirionedd; newidiant eu golygiadau ddengwaith y dydd ond cael rhyw beth newydd. Nid oes yr xun gwir- ionedd newydd; mae yn wir fod egîur- hadau newyddion ar yr hen wirionedd, ond dim gwirioneddnewydd. Nid yw ein crediniaeth ni o heth yn profi ei wirion- edd. Ymae genymni ein golygiadau—y y maentyn hen olygiadau—y maent mor anwyl genym nas gallwn oddef i neh amheu eu gwirionedd; ond nid yẃ ^yny i gyd yn profì ei fod yn wirionedd, oblegid y mae eraill wedi meddwl yr un Peth am olygiadau sydd yn gwhl groes. Nid yw ein hod ni wedi arfer meddwl ac arfer credu yn un prawf fod y peth yn Wirionedd. Nid y w golygiadau y H'iaws ^r beth yn dangos ei wirionedd. Y mae pyffredinolrwydd golygiad yn fanteisiol 1 ẃ ledaeniad, ond nid yw yn profì ei fod yn iawn, y mae yn bosibl i'r lliaws gam- synied, y roaent lawer gwaith wedi cam- syoied; ohd hid yw'fod pawb árögto yn profi íbd gwirionedd ynddo. Ond, "Bèth yw gwirionedd " ynte?—Nis gall- wn feddwl am well darluniad o hono nag yn ngeiriau Job wrth Bíldad, " P& fodd y cynghoraist ti yr annoeth ac y mynegaist y peth í'eì y mae ?" Gwirion- ed'd ydyw y peth fel y mae. Ni bydd a wneíom â'r gwirionedd ond yn ei gys- ylltiad â chrefydd a phethau iachawd- wriaeth, ac am " yspryd y gwirionedd" yma y cawn chwilio. " Pbiodoliaéthaü t gwiiuonedd." Mae yn gywir a gonest yn ei natur. Y mae pob cyfeiliornad yn dwyllodras ac anonestyn e'inatur. Mae yn dangoa pob peth. mewn Uiw anmhriodol—naill ai yn well neu yn waeth nag y byddo. Mae yn gwneyd cam nid yn un'ig à'r gwrthcldrych y Uefarir am dano, ond hefyd â'r hẅn y lleíaiir wrtho. Mae llawer lliw -i gelwydd, ond y mae y gwirionedd yn dangos pob peth yn ei 1-iw a'i lun priodol. Dywed am bob peth fel y mae heb gynyg gwella y drwg na gwaethygu y da. Un lliw sydd i'r gwii'- ionedd. Mae darlnniadau a thystioi- aethau y gwirionedd dwyfol am Dduw a dyn, byd a chrefydd, bywyd ac angau, nefoedd ac uffern, yn hollol gywir—ryw hudlewyn yw cyfeüiornad i dynu dynion i'r corsydd, ond Haul yw y gwiriònedd yn rhedeg ei yrfa yn rheolaidd '■' fel gŵr priod yn dyfod allan o'i ystafell." Mae yn eglur a chyson yn eì gyhoedd- iad. Mae y gwirionecld yn.syml, eglur, a dealladwyj—pwU dwíh yw gwhionedd.