Skip to main content

G W.ERINWR. Rhif VII.] HYDEEF, 1855. [Llyfr I. DAELLEN " Glyn wrth ddarllen" ydyw un o gyfarwyddiadau symlaf y Gwiríonedd; a " Dedwydd yw yr hwn sydd yn dar- Hen" ydyw un o'i dystioiaethau mwyaf dirodres. Mae dynyn greadur cymwys i welliant mewn gwybodaeth, rhin- Wedd, a dedwyddwch; ac y mae y man- teision i hyny yn lluosog ac amrywiol. Y mae darllen, gwrando ymddiddan, a myfyrio, y moddiou tebycaf i loywi a choethi y meddwl: at y cyntaf, Ín benaf, y bwriadwn alw sylw yn resenol. Nid ein hatncan ydyw ym- drin â Darllenyddiaeth fel celiyddyd; °nd cynygiwn ychydig gyfarwyddiadau syml, yn nghyích darllen er adeilad- aeth. Pa beth i'w ddabllen. Mae doeth- ineb yn newisiad testynau a llyfrau yn angenrheidiol iawn. Mae dosbarth o îyfrau yn cael eu cyhoeddi ag sydd yn Wyglus holloì—gwenwynant y meddwl a'u darlleno, ac arweinîant ef ar gyfeil- iorn oddiwrth y gwirionedd. Mae eu syniadau yn gableddus—eu hiaith yn halogedig—a'u tuedd yn naturiol í gal- edu y galon. Er eu bod wedi eu hys- grifenu gyda llawer o dalent, a'u gwisgo *uewn iaith swynol a hudoliaethus; eto »is gallwn roddi gwell cvngor i'n dar- Henwyr oll na dyweyd, " Ciliwch oddi- Wrth y cyfryw rai.'' Mae dosbarth arall ° lyfrau y gellir edrych arnynt yn ddi ûiwed, heb ddim peryglus yn eu syniad- au na'u hymadroddion, eto heb unrhyw gymwysder ynddynt i oleuo ac adeilaclu y neb a'u darlíeno. Maent wedi eu bwriadu. yn benaf, ì daro y teimlad a sWyno y serch. Nid ydynt, a dyweyd y lleiaf am danynt, y llyfrau goi-eu at wrteithio y meddwl. Mae dosbarth ai'all yn oynwys detholiad o lyfrau da a buddiol y byddai eu dai'llen a'u myfyr- io yn lles ì'r pen a'r galon; ac y mae Oymru yn lled lawn o'r cyfryw gyfan- soddiadau. Er y dymunem yn fawr weled traethodau galluog ar amryw gangenau o wybodaeth sydd hyd yma heb gael y sylw priodol yn ein iaith eto, nid rhâid i'r Cyraro uniaith ym ddangog yn hurt mewn cymdeithas, os defnyddia y cyfryngau sydd eisoes yn eí gyraedd i ddyfod i wybodaeth o hor- ynt. Nid oes cymaint o berygl oddi- wrth lyfrau gwenwynig i ddarllenydd Cymreig; oblegid y mae ein llenydd- iaeth wedi ei chadw yn burach oddiwrth y cyfryw gyfansoddiadaii nag eiddo od- id un wlad. Ar yr un prýd, gan fod liuaws o'n cenedl a chanddynt rydd- fynedfa i feusydd eraill, priodol i ni eu gosod ar eu gwyliadwriaeth. Udfyehwch heth a ddarllenoeh. Gall darllen un gyfrol ddinystrio dyn. Mae dylanwad cryf gan awdwr ar ei ddar- llenydd. Mae yn dra thueddol i dder- byn yr argraff a osodir arno; ac y niae yr argraíf a dderbynir drwy ddarllen yn ddwfn a pharhaol iawn. Mae yn rhwyddftch gwneyd argrafif gyda llais byw y llefarwr; ond yr un a dderbynir wrth ddarllen bery hwyaf. M ae pwys- igrwydd neillduol, gan hyny, ar beth a ddarîlenir.