Rhif 2. Pris 2g. YR YMGEISYDD: AT WASANAETH Crefydd a Llenyddiaeth yn Nghymru, Dan nawdä Gorphenaf, 1861. Cynwysiad. Tud. duwinyddiaeth. Graddol ddadblygiad Trefn Prynedigaeth ..................... 25 Baküdoxiaeth. Englynion er cof am Mr. W. Coslctt ........................... 33 --------------er coí' am Anne Jenkins .............................. 32 Yr Hâf ............................................................... 35 Amrtwiaeth. Addysg Athrofäol ................................................... 35 Y Cyfahfod Llenyddol.—Yr Asyn a'r Ci..................... 37 Wybren Ddwyreiniol................................................ 39 Dechreuad a Chynydd Methodistiaeth Glyn Ebbwy ......... 40 Mab y Count......................................................... 42 Cylchlythyrau Cymdoithasfa Cendl ........................... 43 BRYNMAWR : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN JOHN DAYIEiS. llundain: R. B. Jones, 4, Liyerpool st. (e.c;