^——————jjg I I g RHIF. 12. MAWRTH, 1861. FRIS íg. YR YMWELYDD: öTyleíjgraton SaMfisol AT AVASANAETH YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. CYNNWY SI AD . Addysg yr Ysgol Sabbothol .. .. .. .. , .. 177 Nodiadau ar Epistol cyntaf Ioan .. .. ,•.-■ /.. 180 Nodiadau ar ' Athrawiacth yr Iawn.'—Pen. m. .. .. 183 Pregethu a gwrando yr Efengyl .. ..... .. 185 Y Bedwaredd bennod ar Ddeg ar Hugain o Esaiah ar Fesur Cerdd .. .. .. .. ■'.. .. .. 188 Llythyr oddiwrih Hen Flaenor at y Parch. ------. .. .. 188 Atebion i'r Holiadau ar Lyfrau Moses .. .. .. 189 Prydnawn Sadwrn yn y Bala .. .. .. .. 192 Yr Holiadun ar yr amlen BALA: . AR WERTH GAN EVAN DAVIES, BOORBINDER; AC I'W; GAEL OíAN mr. u. o. rees, dolgelley; mr. edwaros, draper, corwen; A MRI. HUGHES a'i FAB, GWRECSAM.