Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

3 —— RHIF. V». MÛI, 1860. PRIS Ig. YE YMWELYDDi ©BldjgraÍDii Saufísol at fflBasanadlj YSGOLIOff SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD YM ffiflMEBfllLILYIHl © l®!flGM©ÍK]. CTNNWTSIAD. Dyledswyddau Teulaaidd.—Y Wraig........ 97 Yr Ysgol Sul a'r Weinidogaeth.—Gan y Parcb. R. Williaras, Aberdyfi 99 Gwna Dda .. .............. 102 Y Digofaint yn aros .. •......... .. 103 Barn Williams Pantycelyn ar Orfoledd ........ 704 Llytbyr y Parch. T. Cbarles at y Parcb. S. Lloyd.—Llythyr iv. .. 105 Am Adfywiad ar Grefydd.—Gan y diweddar Barch. Lewis Jones .. 106 Cysondeb yr Ysgrythyrau ........ .« .. 108 Penillion ar Farwolaeth Crist ........ ... 108 Y WAso.—Oriau Olaf Iesu Grist .. .. ...... 109 Gofÿniadau gan Aelodau yr Ysgol Sul .. .. •• .. 110 ündeb Cristionogol ............., 110 Pa beth yw Dyn .. .......... «r ìll Y Llyfr-gludydd yn Mhenllyn ....., .. M ÌIÌ Cyfarfod Duwinyddol Llandderfel........ 112 ARGRAFFEDIG GAN ROBERT SAUNDERSON. 1860.