Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, .i;,-; sef .,-;.;, , /*':; äírrŵiitót Ẅfogìftüm a H|)£feîiìíoîíau o fcofc maiÿ.' #»-•- . .■V'/-7Ju':i-í;.! i RHIFYN 33. Dydd Sadwrn, Awst 3, 1844. PRIS CEINIOC. HÄNESSO^ TRAIttOR. Ffr Ai n g c.—Çy merodd try d - edd frwydr le rhwng y Ffrancod a'r Mooriaid ddechreu y mis o'r blaen, ond heb ddim canlyniad- au pwysig. America.—Oddiwrth hys- bysiadau sydd newydd ddyfod o Texas a Mexico, bydd y lle cyntaf yn cael ei uno â'r Americ. Ymae carchariad Mr. O'Connell wedi peri gryn gynwrf yn mhob man lle y mae Gwyddelod. Fe gasglwyd pymtheg cant o ddol- ars yn Nfew Yorlí mewn dwy o nosweithiau, i Gymdeithasfa y Diddymiad. Germany.—Er dechreu mis Meh. hyd yn awr, y mae terfysg anarferol yn mhlith y nyddwyr a'r gwehyddion yn y wlad hon. Mae yn ymddangos fod cyflwry dosbarth yma yn dra gresynus er ys talm o amser, am fod eu cyflogau yn hynod o isel, a'r gwaith yn hynod o brin. Ac y maent hwy yn priodoli eu holl aflwydd i ddygiad peirianau i mewn i'r Factories. Gan hyny, y maent yn gado eu gwaith wrth y miloedd, ac yn myned oddi- amgylch,.gaH wneuthur drygau aneirif, seí dystrywio Factories a thai anedd nid ychydig. Gal- wyd y milwyr allan rai gweith- iau, y rhai a daniasant ar y mob un tro gan ladd Uawer o honynt, a ífodd rhai canoedd i'r bryniau, ond erlyni wd hwy gan y filwr- iaeth, pryd y eymerwyd llawer yn garcharorion. Felly y mae braw ac ofn wedi ymdaenu yní mhob cwr i'r dosbarthiadau llaw- weithyddol. Yn awr, gan fod y fath drueni yn rhythu yn ẃỳn-' ebau yr Ellmyn yn mabandod eu llaw-weithféydd, beth wnânt mewn amser dyfodol, pan bydd miloedd yn ychwaneg o'r bobl- ogaeth wedi troi yn wehyddion ? Yr India Orllewinol.— Y mae newyddion o Jamaica wedi dyfod i law hyd Mehefin •21, Barbadoes 22, a Demarara hyd y l8fed o'r mis. Y mae planwyr amasnachwyr Jamaica yn cwyno yn enbyd oblegyd y ddeddf newydd o berthýnas í dollau y siwgr, ac y maent weiii daufon erfyniad atei MLawrhydi, ynghyda deisebau i'r senedd yn erbyn y gyfryw ddeddf. Ymae sychder diríawr wedi bod yn y wlad, yr hyn a efleithiodd yu niweidiol ar rai o'r planfëydd. Y mae y tywydd yn Demarara wedi bod yn wlyb anarferol, ae fe ddisgrifir yr holl wlad megis yn gorwedd dan ddẁfr, yr hyn sydd wedi taenu colled a dystry w trwy y gororau. Spaen.—Y mae y barbariaid sydd yn awr wrth lywodraeth y wladhon, yn tynu gwg y genedl am eu penau yn ddiarbed. Y maent yn awr newydd fod yu camgyhuddo tri o foneddigioa o fwrdrad, yr hwn a gyflawnwyd er ys chwe blynedd yn ol. Nid oedd ganddynt un lliw o sail i