Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, SEF Eîiroìrtítot Netogìiìrúin a Híjgfeìròoìíati o fcoi) maíf). RHIFYN 32. Dydd Sadwrn, Gorphenaf 20, 1844. PRIS CEINIOG. HANESION TRASIOR. America.—Cyraeddodd yr Ag- erdd-long Caledonia, Lerpwl, bore ddydd Sadwrn, Mehefin29. Nid oes dim newyddion o bwys, namyn íod cawod ddinystriol o genllysg wedi disgyn yn ddi- weddar, yr hon a fawr niweid- iodd y cnydau mewn amrywiol barthau. Dywedir fod maintioli y cerryg cenllysg yn fawr ryf- eddol. Y mae y sychder hefyd mewn rhai maiaau yn dyfetha pob math o ronynau, ac y mae canoedd yn dioddef o eisiau dwfr, ac ereill angenrheidiau bywyd. Spaen.—Y mae y wlad hon, ar hyn o bryd yn dawel o gwr bwy gilydd. Eto, dywedir fod amryw fradwriaethau yn cael eu cytìllunio mcwn gwahanol barthau o'r deynias, a diameu y bydd rhai o honynt yn dyíod i amlygrwydd cyn hir. Portugal.—Dywedir fod mas- nach ỳ gwin yn gwaethygu bob dydd. Nid yw y papyrau yn dyweud pa beth yw yr achos o hyn, pa un ai ychydig o yfed sydd arno, ai ynte ychydig o fírwyth sydd ar y gwinwydd. Twrci.—Y mae y creulonder- au a'r erledigaeth danllyd oedd yn Albania wedi terfynu. Dan- íbnwyd byddin o filwyr gan y llywodraeth i roddi attalfa ar weithredoedd yr anwariaid cig- yddlyd. Ymddengys ddarfod i'r Albaniaid ífoi ymaith am ei by- wydau pan ddealiasant fod y milwyr yn dyfod ar eu gwarth- af, ac ni wnaethant gymaint a dangos y gwrthwynebiad lleiaf, er íod eu rhifedi yn lled fawr. Yr oedd y bobl druain oeddynt yn dioddef, yn mawr lawenychu yn yr olwg ar y fyddin yn dyfod i amddiífyn eu hiawnderau a'u bywydau. O hyny allan y mae y Cristionogion yn cael llonydd a thawelwch yn mhob ystyr. Ffrainc.—Y mae Senedd y wlad hon yn dra phrysur y dyddiau hyn gyda chledr-ífyrdd, ac y mae amryw ysgrifau yn cael eu pasio, er ffurfio cîedr- ffyrdd hirion mewn gwahanol barthau. Y mae un i gael ei gwneuthur o Paris i Lyons. Cymerodd brwydr arall le rhwng Ffrainc a Morocco, Yr oedd byddin y diweddaf yn cynwys 5,000 o wỳr cefiylau. Dechreu- asant danio ar y Ffrancod yn ddi-rybudd fel o'r blaen. Modd bynag, wcdi gorphen y frwydr nid oedd ond ychydig iawn o du Ffrainc wedi eu lladd, ond oddeutu pedwar cant o du y gelyn, a llawer o geíì'ylau. Cy- merodd y frwydr hon le ar yr unfed dydd ar bymtheg o Fehef- in. Ymddengys mai ar Mor- occo yn unig yr oedd yr holl fai yn gorphwys gyda golwg ar ddechreuad y rhyfel hwn. HAaîSSSEOST CASTBËFOL. Y Senedd Ymerodrawl.—Dydd Llun, Gorphenaf laf, yn Nhỳ yr