Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, SEF &ìrroÌJtrtot Netogîrôton a läfjìŵüìroìJau o fcírä maflj- RHÎFYN3Î. Dydd Sadwrn, Gorphenafô, 1844. PRIS CEINICC. HANESION TRAlttOR. Ffrainc.—Y mae'n yinddang- os fod rhyfel wedi bod ar 30ain o Fai, rhwng Frainc a Morocco. Cyíarfu y ddwy fÿddin ar duedd- au Monilah. Dechreuodd bydd- in Moroeco danio ar y fyddin Ffrancaidd heb gymaint a rho'i j lifodd yr Afon Gôch yn anarfcr- ungairo rybydd. Modd bynag, ol, trwy yr hyn y "dinystriwd y Francod a gariodd y dydd, o gwerth oddeutu dau gan mil o herwydd gyrasant fyddin y gel- | bunau. Budaear-grynynghym- yn i ffoi i'rcreigiau'a'rmynydd- dra therfysglyd, yn enwedig yn y taleithiau Rhuíeinig. Y mae llawer iawn o bersonau o fonedd yn gadael dinas Rhufain oddiar yr ofn sydd ynddynt y bydd i ehwyldròad gymcryd lle. Americ.—Ýn ddiweddar fe oedd. Lladdwyd oddeutu haner cant o ddynion, a phump ar ug- ain o geffylau. Ymddengys na J j ydogaeth Montreal ddwy waith, ond nid ydym yn deall ddarfod iddynt gynyrehu dim niweidiau o bwys. Y mae y tywydd yn laddwyd neb o ochor y Fraíicod, I hynod boeth a sŷch mewn am- ond clwyfwyd amryw. Y mae papurau Ffraingc yn sylwi yn ehelaeth ar ymweliad Ymherawdwr Rwssia â'r wlad hon. Ymddengys fod rhyw dŷb yn meddyliau y Ffrancod nad oedd diben ei ddyfodiad at Vict- rywiol barthau. Malta.—Y mae papurau ar- graffedig o'r ynys hon wedi cyr- haedd Lloegr, pa rai a argraff- wyd ar y pumed o'r mis presen- ol. Y maent yn rhoddi hanes am rvw lestr berthynol i Ffrainc oria yn ddaionus, ond ei fod ef a gafwyd ar y mor, heb neb ond ar ddrwg, sef i gynllunio modd- j marwolioii ynddi. Pan yraeth- ion i warcdu yr holl dalaeth ì pwyd ar ei bwrdd, yr oedd gol- Gristionogol o fod mewn cysyllt- j ygfa arswydus yn cyflwyno ei iad â thiriogaeth Mussulman, a | hunan ger bron yr edrychwyr, than lywodraeth y Sultan, sef YmerawdwrTwrci. [Yr ydis yn deall fod ei Fawrhydi Ymher- awdwr Rwssia wedi dychwelyd yn ddisymwth o Loegr idd ei o herwydd yr oedd yr holl ddwy- lo yn gorwedd yn eu gwaed, ac nid oedd gymaint ag un wedi ei adael i fynegu am y gelanedd a phwy a fu yn euog o honi. Pa wlad ei hun, o herwydd darfod | fodd bynag, fedybia y Ffrancod iddo glywed fod ei ferch ynghyf- raith yn glaf, ac yn agos i ang- au.] Itali.—Y mae llythyr dydd- iedig Mehefin 4, o Leghorn, yn hysbysu fod achosion Itali yn mai rhai o'r Saeson fu yn cyf- lawni y fradwriaeth oínadwy hon, ond nid oes ganddynt un sail gyfiawn i feddwl hyny. Y maent hy^y yn rhai drwg-dybus iawn bob amser.