Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWH SEF &trrotititor Netoglfoton a ItygfrtHrotrau o uofc matf). RHIFYN 30. DyddSadwrn, Mehefin 22,1844. PR|S CEINIOC. golwg ar, ac yn eu perthynas â'r G wyddclod gorthrymus. Modd bynag, fe gly wodd y Gwyddeìod am y cyfarfod hwn, ac a ddaeth- ant yno yn dyrfa fawr i'w aflon- yddu a'i rwystro. Ymaflasant yn y faner Americanaidd, gan ei rhwygo a'i dryllio yn chwilfriw, a'i sathru dan eu traed, Diben- odd y cythrwfl ar hyny y dydd cyntaf. Dydd Llun y Gched, cynhal- iodd y brodorion gyfarfod cyffel- yb drachefn yn y marchnat-ty, pryd y pasiwyd amryw bender- fyniadau pwysig. Pan oedd un dyn yn areithio, dywedai rhyw gorgi o Wyddel wrth ei gyfaill, "Gâd i ni wneuthur sŵn, íeì y byddo yn amhosibl iddynt ei glywed;" felly dechreuasant oer uadu a bloeddio, nes creu gryu gynwrf a synedigaeth yn mhlith y gynulleidfa. Ceisiwyd amryw weithiau ganddynt dewi, achan nad oeddynt yn ufyddhau, fe a orehymynwyd eu fllangellu, ac er iddynt gael good flogging, di- gon prin yr oeddynt yn cau eu cegau. Erbyn hyn yr oedd torf o Wyddelod ymddialgar wedi dyfod i'r fan, ac yr oedd rhai er- eill yn gollwng ergydion at yr Americaniaid offenestri'i tai cyf- agos. Gan hyny, dechreuasant ymosod ar y Gwyddelod, ac a'u gyrasant i ffoi i wahanol anedd- au y dref. Ymosodwyd ar am- ryw o'r tai, o herwydd fod y terf- ysgwyr yn parhau i danio yn HANESION TRAMOR. America.—Y mae y papur a elwir "New York American" yn desgriíio yr helynt a gymer- odd le yn yr unol daleithiau, íel y canlyn, Y mae oynwrf nid bychan wedi digwydd y dyddiau hyn yn heolydd Philadelphia. Y blynyddoedd diweddaf y mae lluoedd dirfawr o'r Gwyddelod Pabaidd wedi ymfudo i'r wlad hon, ac y maent mor lluosog yn nghymmydogaeth Philadelphia, fel mai hwynt hwy sy'n gwneud i fynu y rhan fwyaf o'r hoblog- aeth, ac y maearnynt eisiau cael gan yr Americaniaid brodorawl goleddu yr un egwyddorion â hwryeuhunain. Hefyd, maent yn daugos tuedd i arglwyddiaethu ar y trigolion cynteíìg: y maent hefyd wedi llwyddo i raddau go bell i ynill swyddau o dan ylly- wodraeth, yr hyn sydd wedi bod yn achos i'r brodorion eu casâu â chas cyflawn. Heblaw hyn, y maent yn ymdrechu â'u holl egni i fwrw y Bibl allan o'r ys- golion dyddiol, ac i sefydlu rhyw lyfrau pabaidd i gael eu harfer yn ei le. Dyma brif achosion yr ymrafael yr ydym yn awr ar fedr traethu am dani. Dydd Gwener, Mai 3, cynal- iwyd cyfarfod gan yr American- iaid brodorawl, yn Kensington, trefmegis yn un a Philadelphia. Mae yn ymddangos mai cwrdd ydoedd hwn i'r diben i ystyried eu hamgylchiadau presenol gyda