Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWfí, SEF Storoîfotor Netoi>ìŵtott a ftfigfeîfoo&au o tob madj. RHIFYN 28. Dydd Sadwrn, Mai 2ò 1844. PRiS CEI^íGC. Spaen.—Ar yr ìlddeg o Eb. yngbymydogaeth Eipoli, íe ym^ ddangosodd torfo wrthryfelwyr, Pryrì y galwyd yn ddioed fydd- in y Frenines i'w darostwng, a'r canlyniad oedd i ymîaddía gy- meryd lle rhwng y ddwy blaid, a daliwyd penaeth y gwrthryfel- wyr, a chymerwyd ef i Girona. D'wedir heíyd fod haid o ladron yn llechu ynghym'dogaeth Vich, a\i bod yn ymosod yn dra digy- wilydd ar gyfoethogion y wlad, ac yn bygwth eu lladd yn ddi- arbed os gomeddant roddi arian iddynt. Y mae y Frenines a'i mam, yn ystod yr htif presenol, ifyned ar ymweliad i'r taleithiau, ac i fwynhau buddioldeb yr ym- olchfëydd iachusolyn Catalonia. Y mae yn ymddangos fod rhyw gweryl rhwng teyrnas Spaen â Morocco, ac y maeyranghydfod yn cynyddu o ddydd i ddydd. Yn ol llythyr a ddaeth o Giber- alter, dyadiedig Ebrill 10, yr yd- oedd Emprwr Morocco newydd | "gyhoeddi rhyfel sanctaidd" yn erbyn yr anfl'yddwyr, ac ^vedi gorchymyn íod i ddeugain mil o'r gwyr meirch fod mewn par- odrwyddi gychwyn i'ranturiaeth ar ychydig rybudd. Yr achos dechreuol o'r ymrafaeì yma yw ddarfod i Spaen ddanfon cenad i lys Moroccoigaelhysbysrwydd ynghylch rhyw fater oedd yn dwyn perthynas â'r Consuls, pa rai sydd yn trigo yu Tranjiiers, a darfod i Lywodraeth Morocco roddi ateb mcr arw nes cyfTroi digofaint Spaen waedwyllt, ac o hyny hyd yn awr y mae y naill deyrnas yn lluchio geiriau atgas at y llall, íel agy mae y wreich- ionen erbyn hyn wedi myned yn fSam angherddol, ac yn ol pob tebyg, os na ddiffoddir y gynen yn fuan, gwaed lawer íydd yn cael ei dywallt. Portugal.—Y mae llythyrau o Lisbon yn hysbysu fod mater- ion y wlad hono yn myned yn waeth waeth, Y mae aÜonydd- w.ch a therfysg yn tori ar.bob llaw. Dywedir fod lluoedd o'r terfysgwyr wedi eu cymeryd i fynu mewn rhai manau, a'u bod i' gael eu halltudio i dueddau Affrica, a'u gosod mewn pydew- au dyfpion, wedi eu cloddio yn bwrpasc'" iddynt yn y traeth: a pan osodir rhifedi mawr o bobl efo'u giîydd yn y fath leoedd, y mae dwy ran o dair yn marw. Italt.—Derbyniwyd hysbys- rwydd o Marseil'es, fod gwr'th- ryfelyn myned ynmlaen yn dra chyflym yn Sicily, a bod ymra- faelion mawrion wedi digwydd yn Regio, wedi eu hachlysuro trwy eisiau a thlodi y boW, her- wydd y maent yn diodde yn en- byd o eisiau bara, ac y mae ym- bell im yn mronmarwo newyn, Ac oblegyd y pethau hyn mae'r werin'yn ymgodi yn erbyn y Llywodraeth, gan ddemandio am gyfreithiau esmwythach.