Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, SEF ^LHrcîitfUjr Netosîtòton a Iftfjgfeîíîíoìmu o fcofc maíl). RHIFYIM 27. Dydd Sadwrn, Mai 11 1844. PRÎS CEINIOC. HAMESÎON THAMOR. Amerìca.—Y mae gryn gyn- hwrf mewn rhai parthau o'r gor- llewin-fyd. Disgrifir cyflwr y ddinas a elwir Buenos Ayres yn un tra alaethus. O dan lywod- raethiad Ròsas nid oes dim dyo- gelwch i fywydau nameddianau y preswylwyr. Y mae ymladd • feydd gwaedlyd yn cymeryd lle mewn rhyw barth neu gilydd yn ddibaid. Yn nechreu mis Mawrth fe luniwydbradwriaeth gan gaeth- ion Cuba, diben pa un ydoedd lladd yn ddiarbed a diwahan- iaeth yr holl bobl wynion yn yr ynys. Rhyw ffordd neu gilydd deallwyd am yr hyn ydoedd yn myned yn mlaen, a chymerwyd amrywo'r rhai blaenaf yn y cam- wedd i fynu, a rhoddwyd hwy yngharchar i aros eu prawf. Y mae tânau lled fawrion we- di bod yn New York, ac fe aeth un eglwys yn ysglyfaeth i'r elfen ddinystriol: bu tân mawr hefyd yn Newark, lle y llosgwyd un o'r Factories: hefyd bu tân yn Baltimore a lleoedd ereill, fel ag y mae y colledion a achoswyd yn fawrac yn fynych. Cymerodd digwyddiad galarus le yn Canada, trwy ddarfod i ddryll syrthio yn ddamweiniol, pryd yr aeth y fwled oedd ynddo 1 frest Mrs. Ross, gafi fyned yn gyntaf trwy ben y baban oedd ganddi yn ei breichiau, felly fe laddwyd y ddau ar unwaith. Y mae ansawdd masnach yn yr TTnol Daleithiau yn lled ddi- fy wyd, er fod graddau o welliant yn awr ragor a fu. Y mae ym- fudwyr, modd bynag, yn dech-. reu ymdywallt i New York. Holland.—Y mae llythyrau o Amsterdam,dyddiedigEbrill 13, yn hysbysu fod tàn tra echrydus wedi tori allan yn Aalsmeer, trwy yr hwn y gwnaethpwyd chwech a deugain o'r tai goreu yn y dref yn domen oìudw. Nid achub- oddllawer o breswylyddion y tai namyn y dillad nos ydoedd am danynt. Fe gollodd pedwar eu bywydau, ac fe losgwyd rhifedi nid bychan o wartheg, Dech- reuodd y tân mewn beudy, lle'r oedd rhyw hogwr cylliíí wedi digwydd myned i gysgu: ac fe dybir fod hwn hefyd wedi cael ei ddifa, oblegyd ni chlywyd dim o'i hanes ar ol hyn, Spaen.—Cymerodd anífawd hynod o oíìdus le ar y dydd olaf o Fawrth yn Felaníix. Mae yn ymddangos fod deuddeg o breg- ethau yn cael eu traddodi ar y 31ain o FaAvrth bob blwyddyn. Felly ar y diwrnod hwn yr oedd yr eglwys a elwir Santa Rosa yn rhy fychan i gynwys y dyi fa yra- gynulledig, ganhyny penderfyn- wyd pregethu yn y Fynwent. Pan oedd y Gweinidog ar ganol ei bregeth, syrthiodd muriau y Fynwent ar y dyrfa yn hollol ddisymwth. Yr oedd yr olygfa, y gwaeddi a'r ochain yn annis-