Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, .< ;9 hẁilmflì i/i ,' i . : ■:• SEF -v :iz\k ■ - mtmùm Ẃtogîẃúm á l&ftëfcìẃoìrau 0 fcofc maífj. RHIFYN 25. Dydd Sadwrn, Ebrill tt, 1844. pR|8 CEINEOC. HANESÎON TRAMOR. Spaen.—Y newyddion diw- eddaf "a ddaethant o Madrid yd- ynt o natur fraẅychus. Y mae dynion yn cael eu lìofruddio yn ddidrugaredd mewn gwaed oer. Y mae yn ymddangos fod pym- theg ar ugain p bersonau wedi eu saethu yn Alicant am iddynt wrthwynebu y llywodraeth af- resymol sydd yn cael ei chario yn mlaen yn bresenol, ac y mae pump a thriugain wedi eu ded- frydu i'r un dynged, a hyny heb gymaint a çhysgod tréial arnynt. Yr fnd&a Örllewinol.—Y mae Mail y Frenines o'r wlad hòno, wedi cyraedd Southampton ar y 24ain o Fawrth. Yr oedd Iarll Elgin yn draphrysurac ymdrech- gar yn Jawaica yn diwyllip am- inaethyddiaeth, ac y mae yn dra thebygol y bydd effaith ei lafur i'w ganfod mewn amser ar holl diroédd y trefedigaetháu. HANESION OASTREFOL. YSenedd.—Yn Nhý y Cyffred- in, ddydd Iau, Mawrth 21, cyf. lwynodd Mr. Wyse ddeiseb ar- uthrol oddiwrth aëlodàu Cym- deithasfa ÿ Diddymiad, yn erfyn ar i'r Llywodraeth wneuthur ymchwiìiad manẅl i amgylch- iadau y treialon diweddar yn yr Iwerddon. Yr oedd y ddeiseb ryfeò'dol hon yn cynwys dros wytfr g$n' mil oeawau. Pan y dymunwyd ar yr aëlod anrhy4- eddus i ddyfod a'r ddeiseb ar y bwrdd, bu taranau o chwerthin trwy y tỳ, oblegyd yr olwg oedd arao pan yn ymdrechu yn ofer i godi y sypyn dirfawr o femrwn i fynu. Modd bynag, daeth Mi. O'Connell, Syr W. H. Barron, a Mr. J. Collett yn ddioed i'w gynorthwyo, ac felly gosodwyd ei ar y bwrdd ynghanol digríf- wch anarferol. Wedi hyny fe ddarllenwyd y ddeiseb gan Ys- griíenydd y tỳ. Y mae hefyd yn y dyddiau hyn gryn ddadleu yn mhlith ein Seneddwyr, o berthynas i ysgrif y Factories, sef fod i oriau llafur gwragedd a phlant gael eu new- id i ddeg awr y dydd yn lle 12. Ymddengys fod y rhan fwyaf o yr aelodau hyd yn hyn o blaid y cynygiad. Dydd Gwener, Mawrth 22; fe ddygwyd ysgrif ffordd haiarn WTrexham, Brymbo, a Chaerlle- on i'r Tfi gan Mr, Mainwaring a Mr. Bagot, a darllenwyd hi yr un diwrnod. Gelwir hi "The North Wales Mineral Railway."" Dydd Mawrth, 20, daeth CoK onelWood (y>r aeìod dros Frych-^ einiog) ag ysgrif yn mlaen er diddymu y doîl oddiár bob mâtli o daíl a ddygíd ár hyd y ffyrdd a thrwy y tollbyrth yn Nghymni. Efe a draethodd lawer ynghylch dyoddefiadau y mân ffermwyr, ac fel yr oedd hyn yn diríawr ychẁanegu at eu heichiau. ac hefyd mai dỳma oedd prtf acho$ y terfysgau (Jiweddar. , _