Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, SEF ftìrctìOítor Netosífoûm a WLfàtmitom o bot mafy RHIFYN 24. Dydd Sadwrn, Mawrth 30, 1344. PRJS CEINIOC. HA.SfSSSOSff T&Amcon. Yr Anwrìca.—Y mae yr a- gerdd-Iong Hibernia wedi eyr- haedd afon Lerpwl, er'sychydig ddýddian yn ol, ar ol croesi yr Atîantic mewn deug niwrnod: ond y newyddion a ddygodd yd- ynt dra galarus. Yv hyn a gan- ìyn a gymraerwyd allan o un o newyddiaduron Caereíiog Ne- wydd:— " Y mae y ddinas heddyw yn y galar a'r tristwch mwyaf, her- wydd y mae amgylchiad chwei w wecîi cwrdd a'r wlad. Gan fy mod yn llygad dyst o'r trychin- eb, mi a'i disgrifiaf mor fanwl ag y gallaf. Mr. Stockton, cadben y îîong agerdd Princeston, a wahoddodd oddeutu pedwar cant o fonedd- igion a boneddigesau, ar fwrdd ei îestr, i'r diben iddynt glywed yr ergydion o'i fagneì mawr. Felly, erbyn 1 o'r gloch y pryd- nawn yr oedd yr lioll gwmpeini yn ddiogel ar y bwrdd. Yr yd- oedd y diwrnod yn hyfryd dros ben, ac yr oedd dyfroedd yr afon Potamac fel y gwydr gloew, a'r Princesîon yn ymrwygo ymlaen mewn gwychder a mawredd tra I ysplenydd. Ar ol goîlwng un- ; ar-ugain o ergydion o'r magnel | bach, gwnaed y mawr yn barod i ergydio bwled yn pwyso dau gant a deg ar ugaiu o bwysi. Yr ydoedd pawb yn disgwyl gyda^ phryder, ac o'r diwedd rhodd- wýd gorehýmyn i danio, ac yn y fan yr oedd pob îîygad yu can- fod effeithiau y beîen ar y dwfr megìs am ddwy filldir, ac ar oì hyny hi a suddodd. Yr ccdd. y ewmpeini wedi eu boduhau yn fawr, ac yr oedd llawenydd i'w ganfod yn mbob wyneb. Ond Och ! nid oedd i barhau yn hir, oblegyd wrth ollwngyr ail eigyd fe fostiodd y magnel, gan ladd Mr. Upsher, ysgrifenydd y Uyw- odraeth ; Mr. Gilmer, yr ysgrif- enydd llyngesawl; Mr. Virgil Moxey, New York; yr uchel ddirprwywr Kennon ; a Mr. D. Gardener; heíyd anafwyd y cad- ben Stockton,pedwaro'r dwylo, a chwech o'r cwmpeini. Aeth darn o'r gwn drwy het Mr. Ty- son, ond heb wneuthur iddo ef un math o niweid. Y personau a laddwyd oedclynt yn sefyll yn rhês o amgylch y magneì, ac mor ddisymwth y buont feirw, fel na chlybowyd gymaint ag ochenaid yn dyi'od cddiwrth yr uuohonynt; ac mor aiswydus oedd yr oìwg ar eu cyrph dryll- iedig, fel ag yr oedd yn anhawdd edrych arnynt. Wedi i'r mwg gliiio ymaith, canfyddwyd y cad- ben Stockton yn gorwedd ar y Uawr, a'i waìlt a'i wyneb wedi eu llosgi yn enbydus ; eíe a neid- iodcl i fynu fel gwallgof-ddyn, a chan ddringo i ben gweddillion y gw,n eíe a lefodd, " Fe fynai fy Nuw i minau heíÿd gaeì fy Hadd a'rn dinystrio." Yr oedd gwisg rhai ö'r boneddigesau wedi en