Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, î: . .• ■ - 3 "v:'i • :..•' •'; ; ?* SEF &trv(iîflítor Netogîtòúm a la^fẃîröìrau ö fcob matf). RHÎFYN 23. Dydd Sadwrn, Mawrth 16, 1844. ^RlS CEINIOG. HANESîOBÎ Tn&mon. Cymerìad Gwalior yan y Òy- ddinoedd Brytanaìdd.— Y mae yr Oierland Mail o'r India ne- wydd gyrhaedd Lloegr, yr hwn a ddygodd y newydd pwysig uchod. Ar y 28ain a'r 29a'in o Itagfyr, ymladdwyd dwy frwydr galed ynghym'dogaeth Gwalior, un gyda Mahrajpoor, a'r llall gyda Punniar, yn mha rai y bn ein byddinoedd ni yn fuddigol- ìáethus. Yroeddbyddin Lloegr, tan arweiniad Syr Hugh Gough, yn bedair mil ar ddeg o rifedi. Yr oedd rhifedi y fyddin wrth- wynebol yn ddeunaw mil. Fe laddwydo'r Saeson yn y brwydr- au hyu, gant a phedwar a deu- gain, a chiwyfwyd wyth gant, chwe' deg a chwech. Yr oedd yn mhlitìi y rhai lladdedig naw o swyddogion. O ochor y gelyn lladdwyd oddeutu pedair mil, a ehlwyfwyd yn agos i naw mil. Wedi hyny rhoddwyd amddiff- •ynfëydd Gwalior i fynu yn ddi- oed i'r Brytaniad. Y mae y ddinas hon yn tírt fawr a chadarn, ië, gçlwir hi oblegyd ei chadern- id yn " Gibralter y Dwyrain." Y mae yn sefyll ar ben mynydd, a chyfrifir ei chwinpas yn saith milldir. Y mae llythyrau o China, we- di eu dyddio Éhagfyr 28, wedi eü derbyn. Nid des dim new- yddion o unrhyw ddyddoreb i'r cyffredin ya g^gftjsedig yn yr imöbonynt. Peru.—Y mae y wlad horí^yn dra ehynyrfus o gwr bwy gilydd, oblegyd y mae gwrthryfel yn tori alìan yma ac acw'n barhaus. SS&NESION GAETBEFOIi. Y Gledr-ffordd.—Y mae pet- ìtioìi wedi ei osod o flaen cyf- eiateddfod cynwysedig o amryw aelodau Seneddol, yn deisyf am ganiatâd i ddyfod ag ysgrif y ffbrdd haiarn i Gaergybi, o flaen y Ty, ac nid oedd yno neb yn ei gwrthwynebu. Felly y mae yr ysgrif mewn ystyr wedi pasio : a chanfod yfath wrdylanwadol â Syr Robert Peel o'i phlaid, y mae y ffordd mor sicr o fyned yn mlaeu, â phe buasaieisoes mewn bodolaeth. Doìyelleu.—Y mae y gair ar led fod gwaith gîô wedi ei gael allan yn agos i'r dref hon. Yr Amwythig.—-Y mae cledr- ffordd mcwn bwriad i gael ei gwneulhur o'r dref hon i Wol- verhampton, i gysyìltu âg un Llundain, Manceinion, Lerpwl, Caerllëon, a Chaergybi, &c. Y mae dau beirianwr merìms yn awr newydd ddyehwelyd o fod yn cynìlunio y iiorddo'i dechreu i'w diwedd. Y mae amryw o Gwmni y ffordd hon yn trigiànu yn Llundain, ac y mae hàneryr ariau sy yu angenri|eidiol tuagat ddwyn y gorchwyr i ben wedi eu cael yn eu plith hwy, ac y mae yn debyg fod yr haner a?all wedi eu cael bellach»