Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, *8EF aìrtofcìítot Netogîrîrtott a l&fjgftìtòoìrau o fcofc matíj- Dydd Sadn-rn, Mawrth % 1844. PRfS CEiNlOC. RHMFYN 22. -------4fc—~-----_----------------------------------------------------------- SÂEIESÄOST TEÂMOE. China. Y mae newyddion o Chjna wedi dyfod i lawr hyd y cyntaf o Ragfyr. Nid oes dim wedi digwydd o werth sylw ond rhyw dânau lled fawr a fu yno, trwy yr hwn y llosgwyd Factar- ies y Ffrangcod, y Daniaid, a'r Spaniards. Nis gwyddis yn y byd pa fodd yr hanfododd y tânau hyn, ond y mae yn dra thebyg raai effaith maìais allidydoedd. Y mae y farchnad yn ìled brys- ur yn Canton, a phrisiau da i'w cael ara bob math o nwyfau. Y mae amry w o swyddogion y fil- wrioèth wedi meirw o'r clefyd yn Hong-Kong. Y mae rhy w haid o Americaniaid wedi cychwỳn i J mewn i'r wlad, ac y maent yn ymddangos fel pe byddent am dynu hèra'r y Chinëaid. Dan- fônodd awdurdodau Prydain at brif swyddog yr ymherodraeth i hysbysu iddo ara y bobl hyn, feì y byddai iddynt gael eu dwyn i gyfrif am eu hymddygiadau an- níieilwng, rhag digwydd i ryw awr y mae yn ymddangos eu bod am eistedd yn llonydd, a thewi a sôn am ryíel mwy. Y mae teymas y Sikhs yn dra chynnyr- fus o hyd. Y mae y llywodraeth Affang- istaidd o dán Dost Mahomed fel pe byddai ar ddibenu o'r byd. Yr oedd Akbar Khan yn bodd- hau ei gynddaredd trwy ddyfeis- io a gweithredu pob math o ang- h^'fiawnder ar drigoìion «Jellala- bad. Yr oedd yr afiechyd din- ystriol yn parhau yn mhlith y milwyr yn Scinde. Spaen. Y mae rhyfel cartre- fol arall wedi dechreu yn y wlad anedwydd hon, a achoswyd trwy ddireidi dechreuol y llyw- odraeth yn cam-ddefnyddio ei gallu i ddadymchwelyd Espar- tero, ac i dreisio holl egwyddor- ion a deddfau y cyfundeb. Fe ddechreuodd y gwrthryfel sydd yn awr ar droed yn Alicant, gan ymdaenu yn brysur trwy daleith- iau Valencia, a Murcia, yn yr bwn hefyd yr ymunodd dinas ymrafaelion o bwys gymeryd lle fawr Carthagena. Y mae y by- eto, a chyfrif rhai o'r Saeson gyd a'r terfysgwyr hyn. In i) i A. Y mae y lìythyr-god o'r wlad hon newydd gyrhaedd Llundain. Y mae heddwch yn teyrnasu trwy holl diriogaethau Prydain yn yr India, Mae yn ymddangos fod y tywysogion brodorawl yn crynu ac yn ar- swydo rhag gallu a grymusder rhyfelwriaethol j Saeson, ac yn ddinoedd gwrthryfclgar yn cael eu harwaiu gan íiìwr cyfoethog o'r enw Pantaleon Bonet, dyn o yspryd gwrol ac anturus, yr hwn sydd wedi gosod ei wyneb fel callestr, yr hwn hefyd sydd yn ymladd a rhâff dew yn rhwym- edig am ei wddf, yn hollol ben- derfynol i wrthwynebu hyd at waed, gan dalu y pwyth i'r llyw- odraeth. Mae y cyìfredin bobl