Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWE, SEF &trröiròtot Neto£îtòûm a l&i)gftìffl(ẅau o fcöu maíf). RHÌFYN 21. Dydd Sadwrn, Chwefror 17, 1844. RR|$ CEINIOG. HANESIÛN CAB,TEEFOL. Araeth y Frenhines, ac Agoriad y Senedd. Chwef- ROR 1. Argltoyddi a Boneddigion. Y mae yn byfryd genyf eich cyfarfod y waith hon eto yn y Senedd, er mwyn eael fy arwain trwy eich cyfarwyddyd. Yr wyf yn coleddu gobaith hyderus y bydd i'r heddwch cyffredin, yr hwn sydd mor dra angenrheidiol er dedwyddwch a llwyddiant pob cenedl, barhau yn ddidòr. Y mae y cyfeillgarwch sydd rhyŵgwyf a Brenin Ffraingc, a'r cymundeb sydd rhwngfynheyr- nas i a'r eiddo ei Fawrhydi, a'r si'crwydd yr wyf yn ei barhaus dderbyn o dueddiadau heddychol yr holì Dywysogion a'r Taleith- iau yn cadarnhau fy nisgwyliad a'm gobaith. Yr wyf wedi gorchymyn ar fod i'r cyfamod masnachol yr hwrn a wnaethym ag Ymher- awdwr China gael ei osod ger eich bronau; ac yr wyf yn mawr lawenhau wrth 'feddwl, y bydd iddo yn ei ganlyniadau broíi yn hynod o fanteisiol i fasnach y wlad hon. Yn fy holl uegeswriaeth â llywodrâeth China, yr wyf yn ceisio cau allan yr hyn a barai aflwydd i'r wlad hon, ac eto yn y fath fodd fel ag i beidio drygu ac anfoddloni cenedloedd ereiíh Fy nymuniad ydyw bod i gyfartal ffafr gael ei dangos i íasnach a diwydrwydd yr holl genedlaethau, Y mae y brwydrau a gymer- asant le y flwyddyn ddiweddaf yn Scinde, wedi terfynu yn nyg- iad rhanau helaeth o'r wlad hono o dan fy awdurdod i. Yn yr holl ymsymudiadau mil- wrol yn enwedig yn mrwydr Hyderabad a Meanee, y mae ymdrechion, a medrusrwydd y byddinoedd a'r Swyddogion, ynghyda doethineb y Cadflaenor wedi bod yn ddigyffelyb. Yr wyf wedi peri ar fod i holl achosion Scinde gael eu gosod o'ch blaen. Foneddigion Ty y Cyffredin- Dygiramcan gyfrifon y flwydd- yn hon yn ddioedger eich bronau. Y maent wedi eu parotoi yn ofalus, ac mewn ffordcl gynil, ac ar yr un pryd dan gadw golwg ar draul fawr yr achosion cyff- redin, â'r hyn y mae yn gysyîl- tiedig gynnaìiaeth ein gaìluoedd milwrol, a'r ymofyniad ychwan- egol sydd am helaethu y cyfryw mewn amrywiol ranauo'm teryn- as ëang. Argluyddi a Boneddigion. Yr wyf yn cydlawenhau a chwi oblegyd fod gwelliant nid bychan wedi ac yn cymeryd lle, gyda golwg ar amryw fasnachau pwysig y wlad.