Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YR YSPIWR, SEF &ìrroìítrtot Netosìtòímt a tftí)g£Ŵöìmu o tob tnatí). RHIFYN 20. Dydd Sadwrn, Chwefror 3, 1814. PR|S CESMIOC. HANESSOST TEÂM®^. America. Y mae yr agerdd long Hibernia newydd gyraedd Lerpwi, ar ol mordaith gysurus dros yr Atlantic am ddim ond dengniwrnod. Disgrifir mas- nachau yr Unol Daìeithiau yn lled ddifywyd, acymae yrarian yn hynod brin ac anhawdd eu caeî. Ary cyfany mae ansawdd masnach yn y byd gorlîewinol y dyddiau hyn yn dwyn mawr debygolrwydd i'r eiddo Brydain Fawr, ac y mae llawer o ymfud- wyryn edifarhau oblegyd iddynt fod mor aunedwydd.a myned i drigianu yno, ac y mae amryw yn dyfod oddiyno i ail dreio tir eu gwlad, yn Saeson, Ysgotiaid, Gwyddelod, a Chymry. HANSSION CAETaEPOL. T.REIAL O'CONNELL. Ond odid nad yw ein daiilenwyr yn disgwyl am rhy w doraetho hanes y treialon y rhai sydd yn myned yn mlaen ynawryny Werddon. Ymdrechwn i ddethol allan o'r papurau y pethau mwyaf hynod a dyddorawl. Dechreuodd y treialon ddydd Llun, lonawr 15. Ni bu dim o werth ei gof-nodi dan sylw y ddau ddiwrnod cyntaf. Y tryd- ydd dydd, sef Mercher, agorwyd y llys am ddeg o'r gloch yn y bore, Cododd y Cyfreithiwr Cyífredin i fynu, ac wedi cymer- yd golwg gwmpasog ar holl gyf- arfodydd y Diddymiad, ynghyd a'r holl areithiau a draddodwyd ynddynt, efe a ddywedodd nad yw sefyllfa yr Iwerddon yn awr yn cyfateb i'w sefyllfa yn 1Ì82, ac am hyny fod penderfyniad y Diddyrawyr yn anghyfreithlon. Obîegyd hyn efe a ddywedodd nas gall un amheuaeth fod yn meddyliau y rheithwyr ddarfod i'r rhai cyhuddedig gynhyrfu a chreu anfoddlourwydd cyffredin- ol y'mhlith amrywiol ddosbartli- iadau cymdeithas yn y rhan yma o lywodraeth ei mawrhydi, ac os byddai iddynt gael allan fod hyn yn wiriouedd safadwy, fod yn rhaid íddynt o angenrheid- rwydd farnu y rhai cyhuddol yn euog. Y maent yn cael eu cy- huddo o ymddygiadau annheil- wng, ië, y cyfryw ymddygiadau ag oeddynt yn galw am ddirwy- on a charchar. Ac os ydoedd y cyfarfodydd yn cael eu cynhal er dadymch welyd seiliau a threfn y Uywodraeth, yr oeddynt íelly yn anghyfreithlon; oblegyd í'e íyddai'nanmhosibl cariollywod- raeth y wlad yn mîaen pe bydd- ai i gyfnewidiad gael ei wneud yn nghyfraith y tir gan y bobl eu hunain, ac nid gan y rhai a fyddo yn eu presenoli yn y Sen- edd. Dywedodd heíyd fod achos i lawenhau na thorodd un terfysg o bwys allan mewn un o'r gwa- hanoí gyfarfodydd, ond nad yw hyny yn lleihau dim ar eu hang- yí'reithìondeb, obìegyd tuedd j cyfry w gyfarfodydd oedd eíîeith-