Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

SEF £ttrrciìíîrtov Netogtŵüm a Bíjufeîiìíoîíau o fcofc maí$. RHIFYN 17. Oydd Sadwrn, Rhagfyr 23, 1843. PRIS CESNIOC. HANESÎON TE4MOE. Spaen. Y mae rhes o am- gylchiadau gofadus wedi cym- eryd lle yn y wlad annedwydd hon ar ol yr adioddiad diweddaf o'n heiddo. Darfu i rhyw ddyn o'r enw 01ozaga, un o brif swyddogion y deyrnas, ar nos yr 28ain o'r mis diweddaf fynecl i mewn i ystafell y Frenhines, ac wedi cloi y drws, efe a ymaflodd yn ei llaw ac a wnaeth iddi yn erbyn ei hewyllys arwy dd-nocfi gweith - red er diddymu y Cortes. Mae hyn wedi creu cyífro diifawr yn y brif ddiuas, a thrwy yr holl ymherodraeth. Pa bcth a fydd ar ol hyn y mae yn anhawdd ini wybod. Rhoddwyd swm dirfawr o ar- ian i un o'r milwyr oedd yn ys- tafelloedd y Cadflaenor Narvaez am ymdrechu ei wrenwyno. Yn ganìynol i hyn, wedi iddogael gwenwyn, efe a wnaeth bcb yffiN-j gais i'w roddi yn mwyd y Cad- flaenor, ond methodd a chael nn cyfle oblegyd presenoldeb y morwynion. Maeyn ymddang- os hefyd ddarfod i rai o honynt ameu ei fod ef ar ddrwg, ac ar ol achwyn arno efe a gyfaddéfodd ei fai, ac a hysbysodd pwy oedd wedi ei osod ar waith. Pan oedd Narvaez yn y Circus dacth rhyw wraig gyffredin ato gan ddywcdyd fod tri o ddynion arfoy' yn ei wylio allan, ar fedr j terfynu ei fodolaeth. Gyrwyd milwyr i'r fan yn ebn^ydd, ond yr oedd y mileniaid wedi diangc ymaith. Canada. Y mae y Senedd yn y Ue hwn wedi penderfynu Montreal i fod o hyn aìlan yn brif ddinas unol dalaeth Canada, ac yn sedd y llywodraeth. Ni wnaethpwyd y penderfyniad hwn heb ymdrechiad egniol o du ICingston, yn ystod yr hwn fe a ddangoswyd gwresogrwydd nid bychan gan y ddwy blaid. Y ríiesymau o blaid Montreal yw, ei bod yn fwy manteisiol o ram masnach yn amser heddwch, ac hefyd am y gellir ei gwneuthur yn ddinas mwy noddedawl a chadarn yn amser rhyfel. Fe a ddywedir y gellir gwneuthur y ddinas hon y gadarnaf yn yr Americ, trwy osod amddiffyn- íeydd a thyrau ar ochrau y myn- ydd, pa un sydd yn ymgodi wrth gefn y ddinas, cyffelyb i'r rhai a adeilediryn awro amgylch Paris yn Ffraingc. India. Y mae y Uythyr-gôd o'r Iudia wedi cyrhaedd Lioegr er's ychydig ddyddiau yn ol Ÿ mae y deyrnas a orchfyg- wyd gan Runjeet Singh trwy^ ofîerynoldeb y swyddogion Ew- ropëaidd a gyflogwyd ganddo, yn awr ar ymylon trangc. Y mae trueni Lahore yn niwr dros ben. Tebyg ydyw i ddinas Rhufain,yrhon wedi ymgyfoeth- ogi o yspail yr holl fyd, ac wedi meddwi megis ar boìi cnawdol